Nieuws

s

Lagere rekenpremie Werkhervattingskas 2023

Salarisadministratie | 04-07-2022 | Sociale verzekeringen

In de Juninota 2022 gebruikt UWV voor 2023 een rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) van 1,34%. Dat is een lagere premie dan de huidi...

s

Wanneer lage WW-premie herzien bij overwerk?

Salarisadministratie | 15-06-2022 | Sociale verzekeringen

Als een werkgever in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren verloont dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, geldt sinds 1 januari 20...

s

Rekenregels per 1 juli 2022 zijn gepubliceerd

Salarisadministratie | 03-06-2022 | Sociale verzekeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de nieuwe rekenregels per 1 juli 2022 gepubliceerd. Hierin staan de gevolgen...

s

Per 2023 stopt lage WW-premie BBL’er met uitzendbeding

Salarisadministratie | 01-06-2022 | Sociale verzekeringen

Werkgevers mogen in 2022 nog de lage WW-premie toepassen voor BBL-leerlingen met een uitzendbeding. Vanaf 1 januari 2023 moeten werkgevers d...

hr

Steeds meer afspraken over stoppen met werk via RVU

HR | 24-05-2022 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Voor ongeveer 2,5 miljoen werknemers is inmiddels een cao-afspraak gemaakt over een regeling voor vervroegd uittreden (RVU). Het aantal werk...

s

Voorjaarsnota 2022: minimumloon al per 2023 omhoog

Salarisadministratie | 23-05-2022 | Minimumloon

In de Voorjaarsnota 2022 staat dat het kabinet het minimumloon vanaf 2023 in drie jaarlijkse stappen wil verhogen met 7,5% in totaal. Eerder...

s

UWV stopt met publicatie WGA-instroomcijfers

Salarisadministratie | 12-05-2022 | Sociale verzekeringen

Sinds dit jaar stuurt UWV geen WGA-instroomcijfers meer naar (grote) werkgevers. UWV stopt hiermee als gevolg van de strengere privacywetgev...

s

Lage WW-premie bij meerdere arbeidsomvangen

Salarisadministratie | 02-05-2022 | Sociale verzekeringen

Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen van een aantal uren per dag, week of maand, is niet langer meer een oproepcontract. Wer...

hr

Geen premiekorting meer voor collectieve zorgverzekering

HR | 26-04-2022 | Verzuim

Werkgevers die voor werknemers een collectieve zorgverzekering hebben geregeld, moeten ermee rekening houden dat werknemers vanaf 2023 geen...

s

De Aof-premie en het aanvullend geboorteverlof

Salarisadministratie | 21-04-2022 | Aangifte loonheffingen

Hoe zit het met de verwerking van de gedifferentieerde Aof-premie in de aangifte loonheffingen bij het aanvullend geboorteverlof? De Belasti...