Nieuws

s

Tool toont pensioenfonds aan (startende) werkgever

Salarisadministratie | 30-03-2023 | Pensioen via de werkgever

Sommige werkgevers moeten zich vanwege de sector waartoe ze behoren verplicht aansluiten bij een pensioenfonds. Maar voor niet alle werkgeve...

hr

Per 1 april 2023 nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag

HR | 28-03-2023 | Ontslag

Vanaf 1 april gelden vernieuwde uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen, ontslag vanwege langdurige ziekte en de ontsl...

hr

Ketenbepaling: wachttijd van half jaar naar vijf jaar

HR | 10-03-2023 | Arbeidsovereenkomst

Om ‘permanent tijdelijk werk’ te beperken, wil het kabinet de termijn om de keten van tijdelijke contracten te doorbreken, aanpassen van een...

s

Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

Salarisadministratie | 08-03-2023 | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 31 maart gedaan hebben. Een eigenr...

s

Nieuwe meldingsregels apart VCR: uiterste datum nadert

Salarisadministratie | 20-02-2023 | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

Een eigenrisicodrager met een private uitvoerder die namens hem uitkeringen voor de Ziektewet (ZW) of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids...

hr

Pensioenfondsen kiezen voor forse pensioenverhogingen

HR | 03-02-2023 | Pensioen via de werkgever

Een groot deel van de pensioenfondsen heeft besloten dit jaar eindelijk de pensioenen weer eens te indexeren. Al met al leidt dit tot een ge...

s

Aandachtspunten bij het uitreiken van de jaaropgave

Salarisadministratie | 26-01-2023 | Loonadministratie

Na afloop van het kalenderjaar reikt de werkgever de jaaropgave uit aan zijn werknemers. Dit hoeft niet persoonlijk of in een brief; het kan...

hr

Opnieuw uitstel van eenmalige uitbetaling pensioenbedrag

HR | 19-01-2023 | Pensioen via de werkgever

Werknemers krijgen op zijn vroegst pas per 1 januari 2024 de optie om maximaal 10% van hun pensioen in één keer op te nemen. Minister Schout...

hr

Zieke werknemer niet hersteld zonder medisch oordeel

HR | 05-01-2023 | Ziektewet

Zegt een langdurig arbeidsongeschikte werknemer weer te kunnen werken, dan doet de werkgever er goed aan de medische geschiktheid van de wer...

s

Lagere werkgeverslasten per 2023 bij lonen tot € 5.165

Salarisadministratie | 02-01-2023 | Sociale verzekeringen

Werkgevers betalen per 2023 minder aan premies werknemersverzekeringen voor werknemers met een brutoloon per maand tot € 5.165. Boven dit lo...