Nieuws

hr

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar?

HR | 16-04-2024 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De werkgever mag in beginsel geen gegevens verwerken die iets zeggen over de gezondheid van de werknemer. Maar als de werkgever een contract...

hr

WIA-aanvraagformulier voor werknemers vernieuwd

HR | 12-04-2024 | Wet WIA

UWV heeft het WIA-aanvraagformulier voor werknemers vernieuwd. Omdat werknemers nu ook zelf het re-integratieverslag kunnen uploaden, moeten...

s

Overwerk? Per 2025 ruimere toepassing lage WW-premie

Salarisadministratie | 08-04-2024 | Werkloosheidswet (WW)

Werkgevers hoeven per 1 januari 2025 in minder gevallen de lage WW-premie te herzien bij overwerk. De ministerraad stemde onlangs in met een...

s

Twee diensten UWV voor eigenrisicodrager ZW vervallen

Salarisadministratie | 04-04-2024 | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), is het zijn eigen verantwoordelijkheid om het dagloon van zieke (ex-)werkneme...

s

Onderzoek naar thuiswerkende grensarbeiders gepubliceerd

Salarisadministratie | 03-04-2024 | Aangifte loonheffingen

De werkgeverslasten bij grensarbeiders worden vooral bepaald door het socialezekerheidsstelsel, niet zo zeer door een eventuele thuiswerkreg...

hr

Loonstop is geen optie na slordigheid bij WIA-aanvraag

HR | 15-03-2024 | Wet WIA

Stel, een werknemer verzaakt gegevens aan te leveren bij de aanvraag voor een WIA-uitkering. De werkgever moet vervolgens nog een jaar lange...

s

Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

Salarisadministratie | 11-03-2024 | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 31 maart gedaan hebben. Een eigenr...

hr

OCTAS adviseert over nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel

HR | 01-03-2024 | Wet WIA

Het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex. Dat concludeert de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstel...

s

Vrijwillige verlenging loondoorbetaling bij ziekte

Salarisadministratie | 29-02-2024 | Loondoorbetaling bij ziekte

De hoofdregel is dat een werkgever een zieke werknemer 104 weken het loon doorbetaalt. Daarna kan de werknemer in aanmerking komen voor een...

hr

AOW’er mogelijk wapen tegen personeelstekort

HR | 22-02-2024 | AOW

Het aantal mensen dat doorwerkt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 236.000. Dat meldt...