Nieuws

hr

Hoe hoog is het loon tijdens ziekte?

HR | 02-05-2019 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt door ziekte, heeft maximaal twee jaar lang het recht op loondoorbetaling. De vraag kan zijn of hij...

s

Loon aan werkweigeraar niet-bedongen arbeid doorbetalen

Salarisadministratie | 29-04-2019 | Arbeidsvoorwaarden

Als een werknemer weigert om ander werk te verrichten dan waarvoor hij is aangenomen, moet zijn werkgever soms toch zijn loon doorbetalen. D...

s

Onbelaste jubileumuitkering mag pas na 25 jaar

Salarisadministratie | 25-04-2019 | Loonadministratie

Zodra een werknemer 25 of 40 jaar in dienst is, mag de werkgever hem eenmalig een onbelaste uitkering van maximaal één maandloon geven. Wat...

s

Het verschil: vakantiegeld en vakantiebijslag

Salarisadministratie | 02-04-2019 | Vakantiebijslag

Iedere werknemer heeft er recht op: de vakantiebijslag, ook wel vakantietoeslag genoemd. In de praktijk hebben de meeste mensen het echter o...

s

All-inloon hoeft niet altijd op de loonstrook

Salarisadministratie | 15-03-2019 | Vakantiebijslag

Als een werkgever het loon van een werknemer uitbetaalt inclusief vakantiebijslag en vakantiegeld, hoeft hij dat niet te specificeren op de...

s

Wat moet een kennismigrant in 2019 verdienen?

Salarisadministratie | 11-01-2019 | Buitenlandse werknemers

De salariseisen die gelden voor werknemers van buiten Europa die in Nederland aan de slag gaan als kennismigrant zijn per 1 januari 2019 ver...

s

Beslagvrije voet eerste helft 2019 bekend

Salarisadministratie | 31-12-2018 | Loonbeslag

Bij een loonbeslag houdt een werknemer altijd een deel van zijn loon over om van te leven. Hoe hoog deze beslagvrije voet is, hangt af van d...

a

Inspectie SZW handhaaft niet alleen de Arbowet

Arbo | 30-11-2018 | Inspectie SZW

Inspectie SZW controleert of werkgevers hun wettelijke verplichtingen nakomen om te zorgen voor eerlijke, gezonde en veilige arbeidsomstandi...

s

Pdf Handboek Loonheffingen oktober 2018 gepubliceerd

Salarisadministratie | 02-10-2018 | Handboek Loonheffingen

Nu het vierde kwartaal van 2018 is begonnen, heeft de Belastingdienst traditiegetrouw ook een nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen 2018...

s

Beslagvrije voet per 1 juli 2018 omhoog naar € 1.281,29

Salarisadministratie | 14-06-2018 | Loonbeslag

Per 1 juli 2018 stijgt de maandelijkse beslagvrije voet bij loonbeslag voor echtparen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd van...