Nieuws

s

Derde versie Handboek Loonheffingen 2021 gepubliceerd

Salarisadministratie | 14-10-2021 | Aangifte loonheffingen

De derde versie van het Handboek Loonheffingen 2021 is gepubliceerd. In deze versie heeft de Belastingdienst diverse wijzigingen aangebracht...

s

Nabetaling vakantiegeld vanwege overwerk

Salarisadministratie | 15-09-2021 | Vakantiegeld

Het loon dat een werknemer krijgt voor overwerk, maakt onder voorwaarden deel uit van het loon dat de werknemer ontvangt tijdens zijn vakant...

hr

Hoe hoog is het loon tijdens ziekte?

HR | 22-06-2021 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt door ziekte, heeft in principe maximaal twee jaar lang het recht op loondoorbetaling. De vraag kan...

s

Boete als werkgever te weinig vakantiegeld betaalt

Salarisadministratie | 21-06-2021 | Vakantiegeld

Inspectie SZW kan sinds kort in meer situaties een boete opleggen als een werkgever te weinig vakantiegeld betaalt. Hiervoor is een beleidsr...

s

Vakantiegeld verwerken in de aangifte loonheffingen

Salarisadministratie | 02-06-2021 | Vakantiegeld

Veel werknemers ontvingen in de maand mei weer hun vakantiegeld. De Belastingdienst publiceerde onlangs een handreiking waarin staat hoe wer...

or

CNV: 1 op 5 werkenden krijgt dit jaar geen vakantiegeld

OR | 19-05-2021 | Vakantiegeld

Ongeveer 1 op de 5 werknemers krijgt dit jaar geen vakantiegeld, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV onder 3.500 werkenden. Dit is meer dan...

s

Minder vakantiegeld voor meeste werknemers

Salarisadministratie | 12-05-2021 | Vakantiegeld

Dit jaar kunnen de meeste werknemers minder vakantiegeld verwachten dan vorig jaar, door een verandering in de afbouw van de arbeidskorting....

hr

Vakantiegeld uitstellen of niet betalen om coronacrisis

HR | 04-05-2021 | Vakantiegeld

Voor een werkgever die het moeilijk heeft door de coronacrisis, kan het lastig zijn om geld vrij te maken voor de betaling van het vakantieg...

hr

‘Corona is maar een griepje’ kost werkgever veel geld

HR | 02-04-2021 | Corona-advies

Nonchalant omgaan met de RIVM-richtlijnen kwam een werkgever duur te staan. In een ontslagzaak oordeelde de kantonrechter dat de werkgever z...

s

Betaling 13e maand heeft geen effect op NOW

Salarisadministratie | 28-05-2020 | Arbeidsovereenkomst

Als een werkgever de tegemoetkoming van de NOW heeft aangevraagd, maar in januari 2020 een 13e maand heeft uitgekeerd, zou dit nadelig voor...