Nieuws

s

Juiste behandeling van WSW-werknemer in loonaangifte

Salarisadministratie | 29-05-2024 | Aangifte loonheffingen

Als een werkgever een werknemer volgens de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in dienst heeft, zijn er verschillende aandachtspunten voor de...

hr

UWV gaat experimenteren met sollicitatieplicht WW

HR | 24-05-2024 | Werkloosheidswet (WW)

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een voorstel om UWV juridisch de ruimte te geven voor een groot experiment met de WW-sollicitati...

hr

Recht op WW bij opzegbeding in vaststellingsovereenkomst

HR | 23-05-2024 | Werkloosheidswet (WW)

Als een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding voortijds eindigt met wederzijds goedvinden, heeft de werknemer pas na...

s

Gevolgen hoofdlijnenakkoord voor salarisadministratie

Salarisadministratie | 16-05-2024 | Aangifte loonheffingen

Het is zover: de PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. Ook voor de salarisadministratie staan hierin geno...

s

Overwerk? Per 2025 ruimere toepassing lage WW-premie

Salarisadministratie | 08-04-2024 | Werkloosheidswet (WW)

Werkgevers hoeven per 1 januari 2025 in minder gevallen de lage WW-premie te herzien bij overwerk. De ministerraad stemde onlangs in met een...

hr

Ex-werknemer via ‘startperiode’ aan de slag als zzp’er

HR | 01-02-2024 | Werkloosheidswet (WW)

De zogenoemde ‘startperiode’ van UWV moet het voor mensen in de Werkloosheidswet (WW) makkelijker maken om als zzp’er aan de slag te gaan. S...

hr

Vervangende voorziening voor transitievergoeding

HR | 05-01-2024 | Transitievergoeding

Een in de cao afgesproken alternatief voor de transitievergoeding hoeft sinds 2020 niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoedin...

hr

Verzamelwet SZW 2024 door Tweede Kamer

HR | 27-10-2023 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2024. Het wetsvoorstel brengt diverse kleine wijzigingen aan in de...

s

Premie voor PAWW per 2024 opnieuw omlaag

Salarisadministratie | 12-10-2023 | Werkloosheidswet (WW)

De Stichting PAWW, die de private aanvulling op de WW en WGA regelt, maakte onlangs bekend dat de premie voor 2024 daalt van 0,15% naar 0,08...

s

Actualisatie kennisdocument premiedifferentiatie WW

Salarisadministratie | 28-09-2023 | Werkloosheidswet (WW)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de nieuwe versie van het kennisdocument premiedifferentiatie WW gepubliceerd...