Nieuws

s

Wijzigingen WGA-instroom binnen twee weken doorgeven

Salarisadministratie | 15-05-2019 | Premies werknemersverzekeringen

Om fouten in de berekening van de hoogte van de Whk-premie te voorkomen, moeten werkgevers de gegevens voor de WGA-instroom zoals ze in de b...

s

Internetconsultatie voor wijzigingen WGA- en ZW-premie

Salarisadministratie | 04-04-2019 | Premies werknemersverzekeringen

Op internetconsultatie.nl is het besluit gepubliceerd dat de premie Werkhervattingskas voor startende werkgevers aanpast per 1 januari 2020....

s

Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

Salarisadministratie | 25-02-2019 | Eigenrisicodragerschap

Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 1 april gedaan hebben. Een eigenri...

a

Instroom WIA laat opgaande lijn zien

Arbo | 17-01-2019 | Wet WIA

De instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) blijft stijgen. Wel is de groei van de instroom in 2017 en 2018 afgevlakt v...

hr

Versoepeling regels loonsanctie en WGA gaat niet door

HR | 11-01-2019 | Re-integratie

In het regeerakkoord kondigde het kabinet aan de kans op een loonsanctie voor eigenrisicodragers weg te nemen. Ook zouden werkgevers per 202...

hr

Kabinet schrapt deel van de wijzigingen in de WIA

HR | 07-01-2019 | Wet WIA

Een deel van de wijzigingen van de WIA die in het regeerakkoord waren afgesproken, zijn van de baan. Deze maatregelen konden op te weinig st...

s

Definitieve sociale premies 2019 gepubliceerd

Salarisadministratie | 27-11-2018 | Premies werknemersverzekeringen

Ook al zijn de Prinsjesdagstukken nog niet afgehamerd, de sociale premies voor 2019 zijn al openbaar. De tarieven staan in een regeling van...

s

Nog een week voor aanvragen eigenrisicodragerschap 2019

Salarisadministratie | 24-09-2018 | Eigenrisicodragerschap

Wil uw organisatie per 2019 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW dragen en geen (volledige) Whk-premie meer betalen, dan moet de a...

s

Alle verwachte tarieven voor de loonheffingen in 2019

Salarisadministratie | 19-09-2018 | Aangifte loonheffingen

De plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, bevatten al heel wat tarieven die in 2019 moeten gaan gelden. Welke bedragen en percentage...

hr

Per 2020 kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers?

HR | 18-09-2018 | Prinsjesdag

De verkorting van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers is nog niet van de baan. In de begroting SZW is budget voor d...