Nieuws

s

Nieuw maximumdagloon in rekenregels per 1 juli 2017

Salarisadministratie | 19-06-2017 | Aangifte loonheffingen

Onlangs zijn de nieuwe regels voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen bekendgemaakt. Door de stijgin...

hr

Loonsanctie eigenrisicodragers blijft voorlopig in stand

HR | 13-06-2017 | Loondoorbetaling bij ziekte

De behandeling van het wetsvoorstel dat de loonsanctie voor eigenrisicodragers laat vervallen, ligt voorlopig stil. Om hier vervolg aan te g...

s

Indeling in vaksector kan niet meer voor uitzendbureaus

Salarisadministratie | 06-06-2017 | Premies werknemersverzekeringen

Uitzendbureaus kunnen zich sinds 25 mei 2017 niet meer door de Belastingdienst in een vaksector laten indelen. De uitzondering die dit mogel...

a

Arbeidsongeschikten kunnen meer werken

Arbo | 05-05-2017 | Wet WIA

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen vaker werken dan nu gebeurt. Dat blijkt uit een rapport van verschillende ministe...

s

Aantal eigenrisicodragers voor WGA in de lift

Salarisadministratie | 17-03-2017 | Eigenrisicodragerschap

Per 1 januari 2017 zijn er meer werkgevers eigenrisicodrager geworden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) d...

a

Hoe gaat het met beoordelingsachterstanden UWV?

Arbo | 15-03-2017 | Re-integratie

De achterstanden die UWV heeft bij het (her)beoordelen van arbeidsongeschikte werknemers zijn in de afgelopen maand amper kleiner geworden....

s

Eigenrisicodragerschap wijzigen? Deadline 31 maart!

Salarisadministratie | 13-03-2017 | Eigenrisicodragerschap

Als uw organisatie eigenrisicodrager wil worden voor de WGA of ZW of dit juist niet meer wil zijn, is vrijdag 31 maart 2017 een belangrijke...

s

Handboek Loonheffingen 2017 met register

Salarisadministratie | 28-02-2017 | Handboek Loonheffingen

Zoals ieder jaar heeft Rendement een alfabetisch trefwoordenregister samengesteld voor het Handboek Loonheffingen 2017. U kunt het Handboek...

s

Nieuwe regels eigenrisicodragers in Wet SUWI

Salarisadministratie | 18-01-2017 | Eigenrisicodragerschap

Per 1 januari 2017 staan er nieuwe regels voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA en ZW in de zogenoemde Wet SUWI. Voor uw organisatie z...

hr

Personeelswetswijzigingen in 2017

HR | 03-01-2017

Een nieuw jaar kent altijd weer nieuwe regels voor werkgevers en werknemers. Ook in 2017 is dit het geval. Bent u op de hoogte van de belang...