Nieuws

s

Tijdelijke verhoging LIV in 2022 en 2023

Salarisadministratie | 09-11-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tegemoetkoming van het lage-inkomensvoordeel (LIV) verhogen voor 2022 en 202...

f

Stimuleringspakket: mkb kan extra afschrijven in 2023

Fiscaal | 08-11-2022 | Investeren

Ondernemingen kunnen in 2023 versneld afschrijven op bedrijfsmiddelen, om zo meer financiële lucht te krijgen. Deze maatregel is onderdeel v...

bv

Handhaving op ontbrekende registraties in UBO-register

Ondernemen | 07-11-2022 | Familiebedrijven

Het zogeheten UBO-register loopt gestaag steeds voller, meldt het kabinet. Maar de handhaving op ontbrekende inschrijvingen is óók opgestart...

s

Handboek Loonheffingen uitgave oktober 2022 online

Salarisadministratie | 07-11-2022 | Aangifte loonheffingen

De Belastingdienst heeft de oktoberversie van het Handboek Loonheffingen 2022 online gepubliceerd. In deze derde versie van het Handboek voo...

f

Geen ambtshalve verzoek box 3-gedupeerden meer nodig

Fiscaal | 07-11-2022 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Het kabinet heeft voorgesteld om een procedure ‘massaal bezwaar plus’ in te richten voor de belastingplichtigen die geen of niet op tijd bez...

s

Onbelaste werkkleding? Dat hangt af van de situatie

Salarisadministratie | 03-11-2022 | Werkkostenregeling (WKR)

Werkgevers kunnen werkkleding aan hun werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Het hangt van de situatie af of zij dit...

f

Overwinst fossiele ondernemingen belast tegen 33%

Fiscaal | 03-11-2022 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Door de staatssecretaris van Financiën is het wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage bij de Tweede Kamer ingediend. In dit voorst...

s

Controleer arbeidsvoorwaarden over reiskostenvergoeding

Salarisadministratie | 02-11-2022 | Reiskosten

Met ingang van 2023 mogen werkgevers geen € 0,19 maar € 0,21 per zakelijke kilometer onbelast aan werknemers vergoeden. Het is verstandig al...

f

Snoeien in fiscale regelingen die niet effectief zijn?

Fiscaal | 01-11-2022 | Contact met de Belastingdienst

Het kabinet komt voor de zomer van 2023 met voorstellen om het belastingstelsel minder complex te maken. Wel waarschuwt staatssecretaris Van...

s

Zorg voor goede onderbouwing vaste kostenvergoeding

Salarisadministratie | 31-10-2022 | Werkkostenregeling (WKR)

Na de coronapandemie is bij veel organisaties de manier van werken veranderd, bijvoorbeeld doordat werknemers meer thuiswerken en klantbezoe...