Nieuws

a

Niet alle vormen van PSA makkelijk te herkennen

Arbo | 30-10-2020 | PSA

De verschillende vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) lopen soms in elkaar over en dat kan het lastig maken ze te herkennen. Ze l...

hr

Transitievergoeding niet beïnvloed door ziekte

HR | 30-10-2020 | Transitievergoeding

Als een werknemer langdurig ziek is en na de loondoorbetalingsverplichting wordt ontslagen, moet de transitievergoeding worden berekend op b...

a

Dag van de BHV wijst op noodzaak bedrijfshulpverlening

Arbo | 29-10-2020 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

Op maandag 2 november is het de landelijke Dag van de BHV. Goed om daar eens per jaar aandacht aan te besteden, want een werkgever heeft een...

s

Lage WW-premie van toepassing op BBL-baan

Salarisadministratie | 29-10-2020 | Premies werknemersverzekeringen

Voor een BBL-leerling mag u de lage WW-premie toepassen als de praktijkovereenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen. Dat staat i...

hr

Wetsvoorstel voor betaald ouderschapsverlof gepubliceerd

HR | 29-10-2020 | Ouderschapsverlof

Een werknemer met een baby moet vanaf 2 augustus 2022 het recht krijgen op een uitkering tijdens zijn ouderschapsverlof. Dat staat in het we...

b

Daling van donateursvertrouwen zet verder door

Non-profit | 28-10-2020 | Fondsenwerving

In het derde kwartaal van 2020 is een verdere daling te zien van het donateursvertrouwen. De index voor het donateursvertrouwen daalde van -...

mt

Neem weerstand weg met deep democracy

Management | 28-10-2020 | Leidinggeven

De knoop is doorgehakt: uw team heeft een democratisch besluit genomen. Maar bij de uitvoering ervan blijkt bijna de helft van het team weer...

s

Toepassing verloonde uren bij aanvullend geboorteverlof

Salarisadministratie | 28-10-2020 | Aangifte loonheffingen

Tijdens het aanvullend geboorteverlof van een werknemer, moet de werkgever de gebruikelijke verloonde uren invullen. Dat staat in de memo Ve...

s

Ook in 2021 geen herziening WW-premie bij 30% overwerk

Salarisadministratie | 27-10-2020 | Premies werknemersverzekeringen

In 2021 zal er waarschijnlijk nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van het coronavirus. Daarom geeft minister Koolmees van Sociale Zaken...

hr

Definitieve subsidie NOW 2.0 volgt pas in april 2021

HR | 27-10-2020 | Corona-advies

Minister Koolmees van SZW heeft in een Kamerbrief enkele wijzigingen van de NOW aangekondigd. De subsidievaststelling van de NOW 2.0 is met...