Nieuws

f

Lager tarief van de verhuurderheffing per 2022

Fiscaal | 21-09-2021 | Contact met de Belastingdienst

Per 1 januari 2022 krijgen woningcorporaties te maken met een verlaging van de verhuurderheffing. Het nieuwe tarief komt daardoor uit op 0,4...

f

Aanpassingen in systematiek WBSO

Fiscaal | 21-09-2021 | Afdrachtvermindering S&O

Als organisaties onderzoek doen naar innovaties, kunnen ze via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) een deel van de loonkos...

s

Per 2022 onbelaste vergoeding van € 2 per thuiswerkdag

Salarisadministratie | 21-09-2021 | Werkkostenregeling (WKR)

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers maximaal € 2 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast vergoeden. Het kabinet komt in h...

s

Vrije ruimte WKR 2022 weer terug naar normaal

Salarisadministratie | 21-09-2021 | Werkkostenregeling (WKR)

Het kabinet legt in het Belastingplan 2022 de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) definitief vast voor het jaar 2...

s

Sociale premies 2022 wijzigen weinig

Salarisadministratie | 21-09-2021 | Premies werknemersverzekeringen

De volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2022 zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het blijkt dat de rekenpremie voor de Werkh...

hr

Lonen gaan verder omhoog in 2022

HR | 21-09-2021 | Cao

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de cao-loonstijging oploopt, van 1,9% in 2021 naar 2,2% in 2022. Voor veel werkgevers zullen de l...

f

Extra geld naar gedupeerden van coronapandemie

Fiscaal | 21-09-2021 | Corona-advies

In zijn Troonrede vertelde koning Willem-Alexander op Prinsjesdag 2021 dat de regering tot eind 2023 ruim € 8 miljard beschikbaar stelt voor...

f

Méér winst valt in 2022 onder het lage VPB-tarief

Fiscaal | 21-09-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Ondernemingen kunnen in 2022 voor een groter deel van hun winst genieten van het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB). Het kabinet...

f

Eerste schijf inkomstenbelasting iets lager in 2022

Fiscaal | 21-09-2021 | Inkomstenbelasting (IB)

Belastingbetalers moeten in 2022 over hun inkomen tot € 69.398 naar verwachting 37,07% belasting afdragen. Over het inkomen daarboven is 49,...

s

Werkgeversheffing ZVW daalt in 2022

Salarisadministratie | 21-09-2021 | Premies werknemersverzekeringen

De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2022 goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk naar 6,70%. Ook is de verwa...