Nieuws

a

Aangepaste werk- en rusttijden bij zwangerschap

Arbo | 02-07-2021 | Zwangerschap

De werkgever moet naast het recht op kolven of borstvoeding geven ook nog rekening houden met een aantal andere zaken. Zo bepaalt de Arbeids...

s

Fiscale gevolgen van een online borrel

Salarisadministratie | 01-07-2021 | Werkkostenregeling (WKR)

Sinds veel werknemers door de coronapandemie thuis werken, verzorgen werkgevers vaker een online borrel. Daarbij kan hij de werknemers een b...

hr

UWV publiceert nieuwe versie van Werkwijzer Poortwachter

HR | 01-07-2021 | Re-integratie

UWV heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter. De Werkwijzer biedt werkgevers een richtlijn voor de aanpak van de...

a

Aanvullend verlof wint voorzichtig aan populariteit

Arbo | 01-07-2021 | Ouderschapsverlof

Het recht op vijf weken betaald aanvullend verlof na de geboorte van een baby bestaat nu een jaar. De regeling ging op 1 juli 2020 in. De ci...

hr

Steunmaatregelen corona stoppen vooralsnog per 1 oktober 2021

HR | 30-06-2021 | Corona-advies

Het demissionaire kabinet heeft besloten de coronasteun per 1 oktober 2021 onder voorbehoud te beëindigen. Mochten er nieuwe maatregelen nod...

or

Spelregels van het adviesrecht van de OR

OR | 30-06-2021 | Adviesrecht

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht de bestuurder om de ondernemingsraad (OR) om advies te vragen bij een aantal b...

a

SER moet adviseren over Hoofdlijnennota Arbovisie 2040

Arbo | 29-06-2021 | Arbeidsomstandigheden

Om ook aan toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, heeft het Ministerie van SZW een voorstel voor de Arbovisie 2040 gepubliceerd...

or

OR kan melden seksuele intimidatie verbeteren

OR | 28-06-2021 | Seksuele intimidatie

Zowel werkgevers als werknemers ervaren veel knelpunten bij het melden en bespreekbaar maken van seksueel ongepast gedrag op de werkvloer. H...

s

Introductie gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

Salarisadministratie | 28-06-2021 | Werkkostenregeling (WKR)

Het demissionaire kabinet heeft een lijst met maatregelen gepubliceerd die werkgevers kunnen verwachten in het Belastingplan 2022. Eén daarv...

hr

Aanvraagloket zesde periode NOW opent 5 juli

HR | 25-06-2021 | Corona-advies

Van 5 juli 2021 tot en met 30 september 2021 is het voor werkgevers mogelijk een aanvraag in te dienen voor de zesde periode van de NOW. De...