Nieuws

hr

100% loondoorbetaling in vakantie van zieke werknemer

HR | 28-12-2021 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer kan tijdens een periode van ziekte minder loon ontvangen, maar als hij op vakantie gaat, behoort hij 100% van zijn ‘normale’ l...

f

Bedragen pensioengevend loon en AOW-franchise 2022

Fiscaal | 28-12-2021 | Pensioen via de werkgever

De Belastingdienst heeft voor 2022 de bedragen van het maximaal pensioengevend loon en de AOW-franchise bekendgemaakt. Het maximaal pensioen...

hr

Flexibele werktijden zijn na salaris het belangrijkst

HR | 27-12-2021 | Beloning

Organisaties denken dat hun werknemers flexibiliteit in werktijden de belangrijkste vorm van beloning vinden, naast loon in geld. Deze arbei...

s

Wat moet een kennismigrant in 2022 verdienen?

Salarisadministratie | 27-12-2021 | Buitenlandse werknemers

De salariseisen die gelden voor buitenlandse werknemers die in Nederland aan de slag gaan als kennismigrant worden per 1 januari 2022 verhoo...

s

Bijlage bij Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 gepubliceerd

Salarisadministratie | 24-12-2021 | Aangifte loonheffingen

De Belastingdienst heeft een bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 gepubliceerd. Hierin staan onder meer de tarieven, percentages en...

bv

Gebruikelijk loon voor dga stijgt naar € 48.000 in 2022

Ondernemen | 23-12-2021 | Gebruikelijk loon

Het normbedrag voor het ‘gebruikelijk loon’ van een directeur-grootaandeelhouder (dga) gaat in 2022 opnieuw omhoog. Dit jaar is het standaar...

s

Eigenrisicodrager? Geef keuze aparte VCR tijdig door

Salarisadministratie | 23-12-2021 | Eigenrisicodragerschap

Per 1 januari 2022 mag een eigenrisicodrager met een private uitvoerder ervoor kiezen om die private uitvoerder het VCR-systeem alleen te la...

hr

Rechter staat schorsing van werknemer zonder QR-code toe

HR | 23-12-2021 | Corona-advies

Een Amsterdams dansgezelschap ontzegde dit najaar een danser die niet gevaccineerd was én die weigerde zichzelf wekelijks te testen, de toeg...

mt

Wanneer vallen de feestdagen in 2022?

Management | 23-12-2021 | Verlofregelingen

Naast het opschonen van de mailbox, bijwerken van contacten, beantwoorden van berichten die zijn blijven liggen en andere administratieve kl...

hr

Maximale transitievergoeding is in 2022 € 86.000

HR | 22-12-2021 | Transitievergoeding

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat de hoogte van de maximale transitievergoeding in 2022 € 86.000 i...