Nieuws

s

Nieuwe salarisnorm 30%-regeling voor 2021

Salarisadministratie | 29-12-2020 | 30%-regeling

In 2021 moet een buitenlandse werknemer méér verdienen om onder de 30%-regeling te vallen. Dit komt door de jaarlijkse verhoging van de sala...

s

Normbedrag maaltijd bedrijfskantine in 2021 hetzelfde

Salarisadministratie | 28-12-2020 | Werkkostenregeling (WKR)

Het normbedrag dat een werkgever als belast loon moet behandelen voor een maaltijd in de bedrijfskantine bedraagt opnieuw € 3,35. Het bedrag...

hr

Liegen over vakantie vanwege oranje reisadvies? Ontslag!

HR | 24-12-2020 | Ontslag

Als een werknemer over zijn vakantie liegt om te voorkomen dat hij zijn loon verliest omdat hij in quarantaine zou moeten, kan dit leiden to...

s

Loonheffingen 2021: overzicht van de normbedragen

Salarisadministratie | 24-12-2020 | Werkkostenregeling (WKR)

Slechts enkele normbedragen voor de te belasten waarde van vergoedingen en verstrekkingen stijgen per 1 januari 2021. Veel normbedragen blij...

f

Bedragen pensioengevend loon en AOW-franchise 2021

Fiscaal | 24-12-2020 | Pensioen via de werkgever

De Belastingdienst heeft voor 2021 de voorlopige bedragen van het maximaal pensioengevend loon en de AOW-franchise bekendgemaakt. Het maxima...

b

Onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog per 2021

Non-profit | 23-12-2020 | Vrijwilligers

Per 1 januari 2021 gaat de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog van € 1.700 naar € 1.800. Dit blijkt uit uitgave 2 van de Nieuw...

s

Controle Whk-beschikking 2021 is geen overbodige luxe

Salarisadministratie | 23-12-2020 | Premies werknemersverzekeringen

Onlangs is de premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2021 naar alle werkgevers verstuurd. Werkgevers doen er verstandig aan om deze mededeling...

s

Premie voor PAWW blijft in 2021 gelijk

Salarisadministratie | 23-12-2020 | Loonadministratie

De private aanvulling op de WW en WGA (PAWW) kost werknemers volgend jaar weer 0,4% van hun loon. De eerder verwachte verhoging naar 0,5% bl...

s

Gemiddelde thuiswerkvergoeding van € 2,60 per dag

Salarisadministratie | 22-12-2020 | Thuiswerken

Het woord thuiswerkvergoeding valt steeds vaker nu werknemers sinds het begin van de coronacrisis dit voorjaar veel meer thuiswerken dan voo...

f

Compensatie speciale eHerkenning voor aangifte

Fiscaal | 22-12-2020 | Contact met de Belastingdienst

Belastingplichtigen kunnen de kosten van het digitale inlogmiddel eHerkenning deels vergoed krijgen van de overheid. Inmiddels is ook het tw...