Nieuws

s

Ruim een derde werkgevers geeft thuiswerkvergoeding

Salarisadministratie | 13-12-2021 | Werkkostenregeling (WKR)

Bijna alle werkgevers geven een reiskostenvergoeding (91%) aan werknemers. In ruim een derde van de organisaties wordt een thuiswerkvergoedi...

hr

Deels betaald ouderschapsverlof vanaf 2022 definitief

HR | 10-12-2021 | Ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof is gepubliceerd. Werknemers hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op een uitkering gedurende 9 van de 26 weken...

s

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022 bekend

Salarisadministratie | 09-12-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelij...

hr

Tweede Kamer akkoord met Verzamelwet SZW 2022

HR | 09-12-2021 | Loondoorbetaling bij ziekte

De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2022 aangenomen. In het wetsvoorstel staan een groot aantal wijzigingen van wette...

s

De kerstborrel-drive-through in de loonheffingen

Salarisadministratie | 08-12-2021 | Aangifte loonheffingen

Sommige werkgevers bedenken vanwege de coronamaatregelen creatieve oplossingen om toch kerst te kunnen vieren met hun werknemers, zoals een...

s

Rekenregels per 1 januari 2022 gepubliceerd

Salarisadministratie | 07-12-2021 | Premies werknemersverzekeringen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels per 1 januari 2022 bekendgemaakt. Door de stijging van het b...

s

Bonus is meestal geld en hangt af van financieel doel

Salarisadministratie | 06-12-2021 | Beloning

Het eind van het jaar nadert en dat is vaak het ‘meetmoment’ voor het toekennen van een bonus. Tenminste, als de hoogte van die extra beloni...

or

Flexwerker eerder bij medezeggenschap door wijziging WOR

OR | 06-12-2021 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2022. De Verzamelwet SZW 2022 versterkt de positie van flexwerk...

s

Verklaring geen privégebruik auto komt later, wat nu?

Salarisadministratie | 06-12-2021 | Auto van de zaak

Wat zijn de gevolgen voor de bijtelling als een werknemer een auto van de zaak ter beschikking krijgt en pas op een later moment de Verklari...

hr

Discussie over bedenktermijn beëindigingsovereenkomst

HR | 03-12-2021 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Als een werknemer een beëindigingsovereenkomst sluit, heeft hij in principe 14 dagen bedenktijd. Hierbij kan de vraag zijn wanneer die beden...