No-riskpolis

Bepaalde werknemers vormen voor de organisatie een minder groot financieel risico als zij ziek worden. Ze vallen namelijk onder de zogenoemde no-riskpolis. Hierdoor draait de werkgever niet op voor hun loondoorbetaling als ze ziek worden. UWV betaalt dan een uitkering. Het gaat om werknemers die een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering krijgen of een verklaring hebben van de gemeente of UWV dat zij een arbeidsbeperking hebben en daardoor niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.Naast de loondoorbetaling heeft de no-riskpolis ook invloed gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de werkgever moet betalen. De no-riskpolis’ers tellen daarvoor namelijk niet mee.

Uitgelicht

Ministerraad stemt in met verlaging leeftijd no-riskpolis

Vanaf 1 januari 2018 moet de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis voor ouderen omlaaggaan naar 56 jaar. De ministerraad is akkoord gegaan...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 27-06-2017

Effect no-riskpolis arbeidsbeperkten moet omhoog...

De no-riskpolis is één van de instrumenten om werkgevers over de streep te trekken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen....

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 14-09-2018

Straks ook no-riskpolis voor chronisch zieke?

De no-riskpolis wordt mogelijk uitgebreid. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat onderzoeken of het zinvol is...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 11-11-2019

Doelgroepregister

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de doelgroep van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten...

Infograhpic
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 24-06-2020

 

Verdiepingsartikelen

No-risk tegen ziekteverzuim

No-riskpolis 3 minuten | 21-06-2021

Nu de afgelopen periode de ziekteverzuimcijfers enorm zijn gestegen, stegen ook de bijbehorende kosten. Het is voor veel bedrijven dan ook v...

Wanneer vallen werknemers onder de Ziektewet?

Ziektewet 5 minuten | 22-02-2021

Sommige groepen werknemers hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat bijvoorbeeld de kans op uitval groter is. Om te voorkomen...

Infographics

Doelgroepregister

Arbeidsbeperking Publicatiedatum 24-06-2020

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de doelgroep van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten vallen. Werkgevers kunnen dit register...

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 14-08-2019

Uw organisatie kan van sollicitanten een financieel cv krijgen. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies kan ontvangen. Het financieel...