Uitgelichte thema's

Tools

Verdiepingsartikelen

Het belang van algemene voorwaarden voor uw organisatie

Non-profit Publicatiedatum 06-11-2019

Ondanks de grote diversiteit in verenigingen en stichtingen geldt dat iedereen baat heeft bij sterke algemene voorwaarden. Naast het beschermen van de juridische belangen...

Naar een toekomstbestendige giftenaftrek en ANBI -regeling

ANBI Publicatiedatum 31-07-2019

Begin 2017 ontving het kabinet de evaluaties van de giftenaftrek en de regelingen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Het kabinet heeft op basis daarvan...

AVG-Regels rond het verzamelen van contactgegevens van donateurs

Fondsenwerving Publicatiedatum 29-07-2019

Is uw organisatie afhankelijk van fondsenwerving? Dan verwerkt u dagelijks contactgegevens om donaties te kunnen ontvangen. U houdt daarvan natuurlijk ook bestanden...

De Wet normering topinkomens (WNT) in vogelvlucht

Wet normering topinkomens (WNT) Publicatiedatum 02-05-2019

De Wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel het aan banden leggen van excessieve beloningen in de (semi-)publieke sector. Uw organisatie mag topfunctionarissen dus...

Er zijn verschillende manieren om uw vrijwilligers te bedanken

Vrijwilligers Publicatiedatum 02-05-2019

Vrijwilligers zijn vaak een onmisbare schakel in uw organisatie. Ze nemen u veel werk uit handen en zorgen ervoor dat uw organisatie zich kan inzetten voor het goede...

Infographics

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligers Publicatiedatum 30-07-2019

Vrijwilligers zijn natuurlijk zeer welkom binnen organisaties, omdat ze gemotiveerd zijn en geen geld kosten. Maar een vrijwilliger moet voor de vrijwilligersregeling...

Voorwaarden ANBI

ANBI Publicatiedatum 30-07-2019

Het is aan de Belastingdienst om een organisatie als ANBI aan te wijzen. Merkt de Belastingdienst uw organisatie aan als ANBI, dan levert dat een aantal fiscale voordelen...

Fondsenwerving anno 2019

Fondsenwerving Publicatiedatum 30-07-2019

Veelgebruikte manieren om donateurs te werven.

Vraag en antwoord

Kan de OR een bijdrage leveren aan vrijwilligersbeleid?
Uw ondernemingsraad kan inderdaad zelf het initiatiefrecht gebruiken om vrijwilligersbeleid te ontwikkelen en ingevoerd te krijgen (artikel 23 WOR). Het is verstandig om uw bestuurder hier van tevoren van op de hoogte te stellen. Als hij namelijk laat weten daar geen prijs op te stellen,... Lees het hele antwoord