ANBI

De Belastingdienst kan een ANBI-status toekennen aan stichtingen die het algemeen nut dienen. De criteria om in aanmerking te komen voor de ANBI-status hebben onder meer betrekking op bestuur en beleid, administratie, functiescheiding en werkzaamheid in het algemeen belang. De ANBI-status is van belang voor de IB, de Successiewet, de vennootschapsbelasting (VPB), de Wet op de loonbelasting en de Wet belastingen op milieugrondslag. Organisaties met een ANBI-status kunnen gebruikmaken van allerlei fiscale faciliteiten. Ook donateurs kunnen, als zij een geldbedrag schenken aan een ANBI, profiteren van de fiscale voordelen die een ANBI-status met zich meebrengt. 

 

Vraag en antwoord

Hoe verreken ik het kerstdiner voor vrijwilligers in de loonadministratie?
Uw organisatie kan alleen vrijwilligers werkzaamheden laten uitvoeren als u: geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen; een sportorganisatie bent; een algemeen nut beogende instelling (ANBI) bent. Om de vergoeding die zo’n vrijwilliger krijgt, buiten de loonadministratie... Lees het hele antwoord