Externe communicatie

Het accent bij externe communicatie ligt op de overdracht van de informatie van uw organisatie naar de klanten of afnemers van uw product of dienst. Hierbij is het van groot  belang dat u het juiste communicatiemiddel inzet om het door u gekozen doel te bereiken. Middelen die u kunt inzetten zijn bijvoorbeeld advertenties, mailing, persberichten, de bedrijfswebsite, folders en flyers. Door externe communicatie  blijft de doelgroep op de hoogte van uw bedrijf en wat het te bieden heeft. Het is dus belangrijk om de externe communicatie up-to-date te houden en consequent in te zetten.

.