Fondsenwerving

Een non-profitorganisatie dankt zijn bestaan voor een groot deel aan goede fondsenwerving. Van het inzamelen van gebruikte goederen naar groots opgezette benefietconcerten; fondsenwerving moet geld in het laatje brengen. De overheid is hier op ingesprongen door faciliteiten voor fondsenwerving te creëren in de vennootschapsbelasting (VPB). Non-profitorganisaties die in aanmerking willen komen voor aftrek van winst voor fondsenwerving moeten aantoonbare fondsenwervende activiteiten ontplooien. Bijvoorbeeld de verkoop van producten die een link hebben met de organisatie, of door activiteiten te organiseren die ook het goede doel dienen. Het belangrijkste bij fondsenwerving is het onderhouden van de relatie met de donateurs. Het is tenslotte de kunst om ervoor te zorgen dat een gulle gever meer dan één keer een donatie doet. 

 

Verdiepingsartikelen

AVG-regels rond het verzamelen van contactgegevens van donateurs

Fondsenwerving Publicatiedatum 29-07-2019

Is uw organisatie afhankelijk van fondsenwerving? Dan verwerkt u dagelijks contactgegevens om donaties te kunnen ontvangen. U houdt daarvan natuurlijk ook bestanden bij. Sinds...

Infographics

Fondsenwerving anno 2019

Fondsenwerving Publicatiedatum 30-07-2019

Veelgebruikte manieren om donateurs te werven.

Vraag en antwoord

Moeten we voor collecteren een vergunning hebben?
Het houden van een collecte is een goede manier om uw organisatie onder de aandacht te brengen en fondsen te werven. Voordat u start met collecteren is het verstandig om te kijken in het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In dit rooster hebben de grote landelijke... Lees het hele antwoord