Non-profit

Stichtingen en verenigingen zijn non-profitorganisaties. Zij hebben niet als doel om winst te maken, maar om niet-commerciële doelen te ondersteunen. Dit kan op verschillende gebieden zijn, zoals sport, kunst, politiek, onderzoek of ontwikkelingshulp.
Ook organisaties zonder winstoogmerk hebben inkomsten nodig. Stichtingen en verenigingen krijgen die meestal binnen via subsidies, giften en eigen inkomsten. Deze eigen inkomsten kunnen voortkomen uit acties en bijdragen van klanten aan de gemaakte kosten of contributies van leden. Als een non-profitorganisatie inkomsten heeft via de overheid, zal de overheid ook controles uitvoeren en zo nodig de subsidie stopzetten.

 

Tools

Vraag en antwoord

Wanneer is sprake van een valutarisico?
Een valutarisico loopt u als u zakendoet in landen met een andere munteenheid dan de euro. Met een schommelende wisselkoers heeft u geen zekerheid over de exacte aankoopprijs van een product of dienst in euro’s. Een valutakoers die vijf of tien procent in waarde stijgt of daalt,... Lees het hele antwoord