Pensioen via de werkgever

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Werknemers kunnen via deze regeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag. Ze hoeven over de pensioenpremie namelijk geen loonbelasting/premie volksverzekeringen te betalen. De pensioenuitkering vult de inkomsten aan die werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de Staat ontvangen. Een pensioenregeling is niet wettelijk verplicht. Voor sommige bedrijfstakken geldt echter wel een verplichte deelname aan een pensioenfonds. Als uw organisatie onder een cao valt, kan het aanbieden van een pensioenregeling ook verplicht zijn.

Uitgelicht

Wet tragere stijging AOW-leeftijd door Eerste...

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die ervoor zorgt dat de AOW-leeftijd de komende jaren langzamer omhooggaat dan eerder was...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 03-07-2019

Pensioenakkoord: vertraging stijging AOW-leeftijd

De sociale partners zijn met het kabinet tot een principeakkoord over het vernieuwen van het pensioenstelsel gekomen. Bedoeling is...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 05-06-2019

Pensioenontslagbeding

Hoewel het sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet meer nodig is, kan het om onduidelijkheden te voorkomen slim...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 12-08-2019

Is een lager loon tijdens ziekte van invloed op...

Een werknemer is al een geruime tijd afwezig van werk, omdat hij kampt met een ernstige ziekte. In zijn tweede jaar van ziekte krijgt...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

 

Tools

Pensioenontslagbeding
Overeenkomsten
Dekkingsgraad
Vergelijkingen

Vraag en antwoord

Wat zijn de regels rond het fiscaal partnerschap?
Het fiscale partnerschap houdt in dat bepaalde personen voor de aangifte inkomstenbelasting als elkaars partner worden beschouwd. Dit kan voordelig zijn omdat zij bepaalde aftrekposten vrijelijk mogen verdelen. Zo kan bijvoorbeeld de hypotheekrente worden afgetrokken bij de partner met... Lees het hele antwoord