Stichting

Een stichting is een organisatievorm die wordt gebruikt om een bepaald doel te bereiken zonder winstoogmerk. De stichting is een rechtspersoon waarbij het bestuur het enige verplichte orgaan is. De bestuurders kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld schulden van de stichting, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De stichting mag geen leden hebben, maar kan wel werknemers in dienst nemen en te maken hebben met donateurs en vrijwilligers. Het is voor een stichting toegestaan om fondsen te werven en winst te maken, zolang dit maar ten goede komt van de doelstelling. Stichtingen moeten transparant zijn over hun handelen en hiervoor regels hebben. Deze regels zijn samen met het doel van de stichting vastgelegd in de statuten.

 

Verdiepingsartikelen

Kredietverstrekking door ondernemers

Financiering Publicatiedatum 08-11-2019

Alternatieve financiering wint aan populariteit, blijkt uit een recent onderzoek van de Stichting MKB-financiering. De markt van non-bancaire financiering in Nederland...

Infographics

Gekaapte domeinnaam

Websitebeheer Publicatiedatum 15-08-2019

Als iemand met uw merknaam een domein heeft geregistreerd, kunnen de World Intellectual Property Organization (WIPO) en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland...

Vraag en antwoord

Wanneer is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan?
Volgens de AVG mag u inderdaad geen bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat was overigens ook al zo onder de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de volgende uitzonderingssituaties moen bijzondere persoonsgegevens wél verwerkt worden. De persoon heeft uitdrukkelijke... Lees het hele antwoord