Thema's gerelateerd aan het vakgebied Non-profit

Hieronder vindt u alle 13 thema's gerelateerd aan het vakgebied Non-profit

 • ANBI

  De Belastingdienst kan een ANBI-status toekennen aan stichtingen die het algemeen nut dienen. De criteria om in aanmerking te komen voor de ANBI-status hebben onder meer betrekking op...

 • Bestuur en toezicht non-profitorganisatie

  Een bestuur van een vereniging of stichting heeft een verantwoordelijkheid voor een bepaald maatschappelijk belang. Het is daarom belangrijk dat bestuurders hun bestuurstaken correct...

 • Decentralisatie gemeentes

  Vanaf 2015 krijgen gemeentes een aantal verantwoordelijkheden die daarvoor bij de provincies en het Rijk lagen. Deze decentralisatie van taken is vastgelegd in een drietal wetten: de...

 • Fondsenwerving

  Een non-profitorganisatie dankt zijn bestaan voor een groot deel aan goede fondsenwerving. De laatste jaren is fondsenwerving zich behoorlijk gaan ontwikkelen. Van het inzamelen van gebruikte...

 • Geefwet

  Iedereen die een gift aan een goed doel wil schenken, krijgt te maken met de Geefwet. Deze wet, die sinds 1 januari 2012 van kracht is, omvat een bundeling van fiscale maatregelen die...

 • Goede doelen

  Goede doelen zijn meestal stichtingen die zich inzetten voor een bepaald maatschappelijk doel bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, welzijn, natuur of internationale hulp. Hiervoor...

 • Sportsponsoring

  Bij sponsoring denk u meteen aan voetbal. En als u dat niet als eerste in u opkomt, noemt u waarschijnlijk een andere sport. Hoewel er genoeg andere soorten zijn, is en blijft sportsponsoring...

 • Stichting

  Een stichting is een organisatievorm die wordt gebruikt als de oprichters een bepaald doel willen bereiken zonder winstoogmerk. De stichting is een rechtspersoon waarbij het bestuur het...

 • Vereniging

  Een vereniging is een rechtspersoon waarbij de leden samen een bepaald doel willen bereiken zonder winstoogmerk. Dit doel is opgenomen in de statuten. De vereniging heeft een bestuur,...

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een werknemer of vrijwilliger die solliciteert naar een functie waarin hij moet werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen moet bij indiensttreding bij uw...

 • Vrijwilligers

  Een vrijwilliger levert meer dan alleen een belangrijke bijdrage aan het doel van uw organisatie. Door de inzet van een extra paar handen kan uw organisatie activiteiten uitvoeren waar...

 • Wet normering topinkomens (WNT)

  Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet moet de hoge salarissen van bestuurders in de (semi)publieke...

 • Zelfregulering

  Als uw onderneming te maken heeft met wet- en regelgeving is dit terug te vinden in een wetboek. U moet echter ook rekening houden met zelfregulering. Dit zijn regels die geheel of gedeeltelijk...