Vrijwilligers

Een vrijwilliger kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van uw organisatie. Het voordeel van een vrijwilliger is dat de uitgevoerde werkzaamheden over het algemeen onbetaald zijn of tegen een geringe vergoeding. Toch moet u een goede afweging maken of u en zo ja, welke taken u door vrijwilligers wilt laten uitvoeren en welke door beroepskrachten. Om vrijwilligers gemotiveerd te houden, kunt u een vrijwilligersvergoeding verstrekken. Deze is, net als een onkostenvergoeding, niet verplicht. Het is verstandig om daarover goede afspraken te maken.

 

Uitgelicht

Jaarlijks indexeren onbelaste vrijwilligersvergoeding

Per 1 januari 2020 wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks geïndexeerd, zo blijkt uit het Belastingplan 2020...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Vrijwilligersovereenkomst

In sommige organisaties wordt gebruikgemaakt van vrijwilligers. Vaak zijn dat gemotiveerde mensen die van grote waarde kunnen zijn...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 13-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het belang van algemene voorwaarden voor uw organisatie

Non-profit Publicatiedatum 06-11-2019

Ondanks de grote diversiteit in verenigingen en stichtingen geldt dat iedereen baat heeft bij sterke algemene voorwaarden. Naast het beschermen van de juridische belangen...

Er zijn verschillende manieren om uw vrijwilligers te bedanken

Vrijwilligers Publicatiedatum 02-05-2019

Vrijwilligers zijn vaak een onmisbare schakel in uw organisatie. Ze nemen u veel werk uit handen en zorgen ervoor dat uw organisatie zich kan inzetten voor het goede...

Infographics

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligers Publicatiedatum 30-07-2019

Vrijwilligers zijn natuurlijk zeer welkom binnen organisaties, omdat ze gemotiveerd zijn en geen geld kosten. Maar een vrijwilliger moet voor de vrijwilligersregeling...

E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers
Videocollege
12 minuten
Publicatiedatum: 18-07-2017

Vraag en antwoord

Hoe moet ik vergoedingen vrijwilligers in loonadministratie verwerken?
U kunt alleen vrijwilligers werkzaamheden laten uitvoeren als u: geen aangifte VPB hoeft te doen; een sportorganisatie bent; een algemeen nut beogende instelling (ANBI) bent.  Om de vergoeding die zo’n vrijwilliger krijgt, buiten de loonadministratie te houden en voor... Lees het hele antwoord