Archiveren

In een doorsnee organisatie gaan al gauw enkele duizenden documenten rond. Niet alleen ouderwets op papier, er wordt steeds meer rondgestuurd per e-mail. Veel van die informatie moet u archiveren. Dat kan zijn omdat u dat wilt, of gewoon omdat het wettelijk verplicht is. De meeste organisaties archiveren zowel in een papieren archief, als in een digitaal archief. Beide moet u nauwkeurig bijhouden. Dat betekent dat u ook op gezette tijden iets moet verplaatsen of weggooien. Tijdens het archiveren moet u goed op de hoogte zijn van de bewaarplicht en soms ook van de Archiefwet. Soms mag u documenten voorgoed weggooien en hoeft u ze niet te archiveren. Dan komt archiefvernietiging om de hoek kijken.

 

Vraag en antwoord

Hoe maken we back-ups in WhatsApp?
U kunt WhatsApp-gesprekken opslaan in de cloud. Op die manier kunt u vanaf iedere locatie de gespreksgeschiedenis terughalen. Maar zeker in een zakelijke setting is deze oplossing niet ideaal. Als u – bijvoorbeeld vanwege een verplichte bewaartermijn – gesprekken wilt opslaan... Lees het hele antwoord