Cloud

De cloud is in feite opslag op een centrale server ergens buiten uw eigen netwerk die u deelt met anderen. Dat kan om meerdere redenen erg makkelijk zijn. Ten eerste maakt de cloud het mogelijk dat u dure software niet meer zelf hoeft aan te schaffen. De software staat bij de leverancier. U 'huurt' toegang en het gebruiksrecht en kunt er via internet mee werken. Ook de opslag is centraal geregeld. Door de combinatie van goedkope opslag in de cloud en software gebruiken via internet, heeft ook het mobiele werken een hoge vlucht genomen. Medewerkers kunnen immers overal online samenwerken aan documenten, plaats- en tijdonafhankelijk. Goede beveiligingsmaatregelen zijn dan wel essentieel.

 

Vraag en antwoord

Hoe maken we back-ups in WhatsApp?
U kunt WhatsApp-gesprekken opslaan in de cloud. Op die manier kunt u vanaf iedere locatie de gespreksgeschiedenis terughalen. Maar zeker in een zakelijke setting is deze oplossing niet ideaal. Als u – bijvoorbeeld vanwege een verplichte bewaartermijn – gesprekken wilt opslaan... Lees het hele antwoord