Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Een vennootschap is verplicht om minimaal eenmaal per jaar verantwoording af te leggen aan zijn aandeelhouders. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. In deze vergadering wordt jaarlijks de gang van zaken in de onderneming besproken. Ook wordt bijvoorbeeld beslist over de winstbestemming en ontslag en benoeming van bestuurders van de onderneming. Een belangrijke bevoegdheid van de aandeelhouders is de goedkeuring van belangrijke besluiten, zoals fusies en overnames, maar dus ook de benoeming, het ontslag en de beloning van bestuurders. Daarnaast beslist de vergadering over de vaststelling van de jaarrekening en wijzigingen van de statuten.