Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De strenge Europese privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben op 25 mei 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen. Privacy op de werkvloer heeft betrekking op tal van zaken, zoals het personeelsdossier, de wettelijke bewaartermijn, de meldplicht datalekken, de rol van de ondernemingsraad, het beroepsgeheim van de vertrouwenspersoon en bedrijfsarts, het uitbesteden van de verwerking van (persoons)gegevens aan externe partijen (bijvoorbeeld marketingbureaus en arbodiensten), het filmen van personeel en digitale privacy.

Uitgelicht

Verwerkingsregister

De AVG verlangt dat organisaties een overzicht maken van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de organisatie. Dit register...

Formulier
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 15-08-2019

Checklist implementatie AVG

Met de introductie van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn de onderwerpen privacybescherming en informatiebeveiliging...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 15-08-2019

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers,...

E-learning
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 21-12-2017

Is een lijst met namen op het bedrijfsnetwerk...

Op ons bedrijfsnetwerk staat een lijst met de namen en telefoonnummers van medewerkers. Is dat in strijd met de AVG?

Vraag en antwoord
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

 

Toolboxen

De AVG implementeren in 8 stappen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 15-08-2019

U ziet snel welke documenten u moet opstellen, en wat u nog moet regelen. Voor elk document dat u moet opstellen, vindt u een sjabloon in deze toolbox.

Tools

Verdiepingsartikelen

Werken met toestemming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 04-11-2019

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is er meer dan ooit om toestemming gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens. Veel van...

Hindernissen bij het werken met inmiddels roemruchte AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 16-09-2019

In tegenstelling tot grote multinationals heeft u als dga waarschijnlijk geen grote afdeling beschikbaar die zorgt dat uw bv soepeltjes voldoet aan nieuwe regels. Daardoor...

Omgang van HR-professionals met Europese privacywetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 17-09-2019

Organisaties zijn alweer ruim een jaar gebonden aan de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De implementatie van de wetgeving zorgde...

Richtlijnen voor het vaststellen van de verantwoordelijkheden...

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 04-11-2019

Zolang bij een verwerking van persoonsgegevens maar één partij betrokken is, dan is het duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt. Als er echter meerdere partijen...

Infographics

De AVG: een jaar verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 04-09-2019

De AVG-wetgeving werd op 25 mei 2018 ingevoerd. Rendement liet Motivaction onderzoek doen naar de ervaringen van organisaties bij de naleving van de AVG-wetgeving en...

Bescherm persoonsgegevens van werknemers

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 14-08-2019

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese privacyregels hebben de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens...

E-learning

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
Videocollege
20 minuten
Publicatiedatum: 21-12-2017
AVG: Data-protection Impact Assessment
Videocollege
8 minuten
Publicatiedatum: 20-12-2017

Vraag en antwoord

Mag een werkgever werknemers testen op drank-, drugs- of medicijngebruik?
Een werkgever kan verschillende redenen hebben om medewerkers te willen testen op het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen. Bijvoorbeeld omdat hij de veiligheid op de werkvloer wil waarborgen of ervoor wil zorgen dat de werkzaamheden op een goede manier worden uitgevoerd. Wet Bij... Lees het hele antwoord