Faillissement

Als een afnemer een faillissement aankondigt, ligt er een vorm van beslag op zijn gehele vermogen. Dat beslag is ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, waarvan uw onderneming er één is. Vanaf dat moment overlegt u met de curator. Die probeert alle schuldeisers zoveel mogelijk schadeloos te stellen. Wat kunt u doen wanneer een afnemer richting faillissement gaat? En welke mogelijkheden zijn er nadat een faillissement is uitgesproken?

Aansprakelijkheid bij faillissement

De economische situatie zorgt ervoor dat veel ondernemingen niet langer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dat staat bekend als het ‘ophouden te betalen’, een reden voor het aanvragen van een faillissement door een schuldeiser. De huidige Faillissementswet is meer dan 100 jaar oud en voldoet eigenlijk niet meer. Schuldeisers ontvangen bijna niets terug en doorstarten na een faillissement is erg moeilijk. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuwe Insolventiewet als opvolger van de Faillissementswet. De nieuwe wet moet ook de internationale verschillen verminderen, harder optreden tegen faillissementsfraude en de aansprakelijkheid regelen van directeuren en andere personen die invloed hebben of hadden op het beleid bij faillissement van een vennootschap.

 

Verdiepingsartikelen

Het optreden van de curator bij faillissement

Faillissement Publicatiedatum 06-09-2019

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen. Zowel een ‘natuurlijk persoon’ (zoals een eigenaar van een eenmanszaak) als een ‘rechtspersoon’ (zoals...

Infographics

De volgorde van schuldeisers bij een faillissement

Faillissement Publicatiedatum 31-07-2019

Nadat de rechtbank een faillissement heeft uitgesproken, kunnen schuldeisers vorderingen indienen bij de curator. Schuldeisers met vorderingen hoog in de rangorde hebben...

Vraag en antwoord

Arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé of via bv afsluiten?
Betaalt u de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering privé dan zijn deze voor u als dga – als uitgaven voor inkomensvoorzieningen - volledig aftrekbaar in box 1. Voorwaarde is wel dat deze verzekering recht geeft op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte... Lees het hele antwoord