Ondernemingsrecht

Uw onderneming kan niet onder overeenkomsten uit. Dit zijn bindende afspraken die tussen twee partijen of meer partijen worden gemaakt, waarbij beide partijen met de gemaakte afspraken instemmen. Bij veel overeenkomsten speelt de transactie van producten of diensten een voorname rol. De verkoper van het product of de dienst stemt door middel van deze overeenkomst in met de levering, de verkoper tot het afnemen van het product of de dienst tegen een bepaalde prijs. Als de partijen het niet eens kunnen worden over wat er precies is afgesproken, komt het ondernemingsrecht om de hoek kijken.

 

Tools

E-learning

WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst
Videocollege
7 minuten
Publicatiedatum: 20-10-2014
Werken met overeenkomsten
Videocollege
33 minuten
Publicatiedatum: 26-02-2014

Vraag en antwoord

Wanneer is verwerken van persoonsgegevens toegestaan?
Organisaties mogen onder de AVG alleen gewone persoonsgegevens verwerken als ze aan één van de zes AVG-grondslagen voldoen. Voor bijzondere persoonsgegevens zijn de regels nog strenger. Dat was overigens ook al zo onder de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De... Lees het hele antwoord