Thema's gerelateerd aan het vakgebied Ondernemen

Hieronder vindt u alle 54 thema's gerelateerd aan het vakgebied Ondernemen

 • Aanbestedingen

  De fasen van een aanbestedingsprocedure

  Het kan gaan om het ontwerp en/of de uitvoering van bijvoorbeeld een gebouw, de aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten of andere...

 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders

  Een vennootschap is verplicht om minimaal eenmaal per jaar verantwoording af te leggen aan zijn aandeelhouders. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. De onderneming...

 • Auto van de zaak

  Inkomstenbelasting en BTW voor auto van de zaak

  Als ondernemer wilt u natuurlijk een representatieve auto rijden die u niet te veel geld kost. Ook als werknemer zult u grote...

 • Beroepsprocedure

  Het doel van een beroepsprocedure is om een geschil voor te leggen aan een onpartijdige instantie. Deze instantie luistert naar de argumenten van de verschillende partijen...

 • Beschikking

  De wetten en regels zijn niet altijd even duidelijk. Hoe moet u bepaalde zaken interpreteren? Wat zijn de financiële gevolgen van een bepaalde situatie? Het is dan fijn om de...

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

  Een belangrijk voordeel van ondernemen vanuit een bv is dat de bv een rechtspersoon is en u dus niet langer hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden die uw bv maakt. Dit betekent...

 • Beveiliging

  Uw bedrijf zou niet zonder beveiliging kunnen. Zonder goed slot op de voordeur lopen ongenode gasten bij u in en uit, als uw systemen niet voorzien zijn van beveiligingssoftware liggen...

 • Bezwaar en beroep

  Er zijn verschillende onderwerpen waarbij uw onderneming het niet eens kan zijn met een beslissing. Denk bjvoorbeeld aan een naheffingsaanslag voor de loonheffingen of een sanctie...

 • Boetes

  Zonder boetes zou Nederland chaotisch zijn. Dan zouden werknemers immers zonder (financiële) gevolgen door rood licht rijden, concurrentiebedingen overtreden en het bel-me-niet-register...

 • Corporate governance

  De uitvoering van de gedragscode voor goed bestuur wordt wettelijk getoetst aan de hand van de ‘pas toe of leg uit’-regel: als een beursgenoteerde onderneming afwijkt van...

 • Dividend

  Voordat dividend kan worden uitgekeerd, moet het besluit van de bestuurders aan de uitkeringstest worden onderworpen. Het bestuur van een onderneming mag alleen dividend uitkeren als...

 • Faillissement

  Als een afnemer een faillissement aankondigt, ligt er een vorm van beslag op zijn gehele vermogen. Dat beslag is ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, waarvan uw onderneming er...

 • Faillissementsfraude

  Bij faillissementsfraude worden schuldeisers gedupeerd door het weghalen van waardevolle bezittingen of vermogen uit een organisatie, zodat die buiten de boedel blijven bij een faillissement....

 • Familiebedrijven

  Er bestaan veel kleine familiebedrijven, maar ook een internationaal opererende onderneming als Heineken is een familiebedrijf. Geschat wordt dat familiebedrijven verantwoordelijk zijn...

 • Fraude

  Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Er zijn allerlei manier om op papier of digitaal met de administratie te rommelen. Het kan een werknemer van uw onderneming...

 • Fusie

  Door fusies kunnen ondernemingen sneller groeien. Een fusie is echter niet zonder gevolgen. Juridisch verandert er namelijk het één en ander. En ook fiscaal kan...

 • Geheimhoudingsplicht

  Een geheimshoudingsplicht kan op meerdere fronten binnen de organisatie een rol spelen. Zo kan er een geheimhoudingsplicht gelden voor OR-leden. Artikel 20 van de Wet op de ondernemingsraden...