Thema's gerelateerd aan het vakgebied Ondernemen

Hieronder vindt u alle 52 thema's gerelateerd aan het vakgebied Ondernemen

 • Aanbestedingen

  Bij aanbesteding vergelijkt een (semi-)overheidsinstantie de offertes van deelnemende ondernemers en besteedt zij de opdracht uit aan één van de (externe) partijen. Het...

 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders

  Een vennootschap is verplicht om minimaal eenmaal per jaar verantwoording af te leggen aan zijn aandeelhouders. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. In deze...

 • Auto van de zaak

  Een auto van de zaak is voor werknemers een mooie arbeidsvoorwaarde. Vooral voor de inkomstenbelasting en BTW heeft een ter beschikking gestelde auto grote gevolgen. Bij privégebruik...

 • Bedrijfsoverdracht

  Voordat de onderneming wordt overgedragen, is het belangrijk om een geschillenregeling overeen te komen. Hiermee voorkomt u dat u aansprakelijk...

 • Beroepsprocedure

  Het doel van een beroepsprocedure is om een geschil voor te leggen aan een onpartijdige instantie. Deze instantie luistert naar de argumenten van de verschillende partijen...

 • Beschikking

  De wetten en regels zijn niet altijd even duidelijk. Hoe moet u bepaalde zaken interpreteren? Wat zijn de financiële gevolgen van een bepaalde situatie? Het is dan fijn om de...

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

  Een belangrijk voordeel van ondernemen vanuit een bv is dat de bv een rechtspersoon is en u dus niet langer hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden die uw bv maakt. Dit betekent...

 • Beveiliging

  Uw bedrijf zou niet zonder beveiliging kunnen. Zonder goed slot op de voordeur lopen ongenode gasten bij u in en uit, als uw systemen niet voorzien zijn van beveiligingssoftware liggen...

 • Bezwaar en beroep

  Er zijn verschillende onderwerpen waarbij uw onderneming het niet eens kan zijn met een beslissing. Denk bjvoorbeeld aan een naheffingsaanslag voor de loonheffingen of een sanctie...

 • Boetes

  Zonder boetes zou Nederland chaotisch zijn. Dan zouden werknemers immers zonder (financiële) gevolgen door rood licht rijden, concurrentiebedingen overtreden en het bel-me-niet-register...

 • Corporate governance

  De uitvoering van de gedragscode voor goed bestuur wordt wettelijk getoetst aan de hand van de ‘pas toe of leg uit’-regel: als een beursgenoteerde onderneming afwijkt van...

 • Directeur-grootaandeelhouder (dga)

  De dga heeft een complexe fiscale en arbeidsrechtelijke positie. Er is sprake van een dga als een persoon werkt voor een bv waarvan hij 5% of meer van de aandelen heeft. In de praktijk...

 • Dividend

  Voordat dividend kan worden uitgekeerd, moet het besluit van de bestuurders aan de uitkeringstest worden onderworpen. Het bestuur van een onderneming mag alleen dividend uitkeren als...

 • Faillissement

  Als een afnemer een faillissement aankondigt, ligt er een vorm van beslag op zijn gehele vermogen. Dat beslag is ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, waarvan uw onderneming er...

 • Faillissementsfraude

  Bij faillissementsfraude worden schuldeisers gedupeerd door het weghalen van waardevolle bezittingen of vermogen uit een organisatie, zodat die buiten de boedel blijven bij een faillissement....

 • Familiebedrijven

  Er bestaan veel kleine familiebedrijven, maar ook een internationaal opererende onderneming als Heineken is een familiebedrijf. Geschat wordt dat familiebedrijven verantwoordelijk zijn...

 • Fraude

  Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Er zijn allerlei manier om op papier of digitaal met de administratie te rommelen. Het kan een werknemer van uw onderneming...

 • Fusie

  Door fusies kunnen ondernemingen sneller groeien. Een fusie is echter niet zonder gevolgen. Juridisch verandert er namelijk het één en ander. En ook fiscaal kan...

 • Geheimhoudingsplicht

  Een geheimshoudingsplicht kan op meerdere fronten binnen de organisatie een rol spelen. Zo kan er een geheimhoudingsplicht gelden voor OR-leden. Artikel 20 van de Wet op de ondernemingsraden...

 • Handboek Ondernemen

  De Belastingdienst geeft met het Handboek Ondernemen een handboek uit voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Maar ook de middelgrote en grote ondernemingen...