Verzekeringen

Ondernemingen doen er goed aan om risico’s in kaart te brengen en te onderbouwen met verzekeringen. Daarmee worden grote financiële tegenvallers tegengegaan. Een onderneming kan nu eenmaal niet alles voorzien. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Ook goederen, inventaris en opstal kunnen worden verzekerd. Een rechtsbijstandverzekering is eventueel een welkome aanvulling voor een onderneming voor mogelijke juridische conflicten. Bij het afsluiten van verzekeringen staat overigens niet alleen de gehele onderneming centraal, maar ook bijvoorbeeld het personeel en het bestuur.

 

E-learning

Verzekeringen
Videocollege
23 minuten
Publicatiedatum: 17-07-2014

Vraag en antwoord

Hoe verwerken bij de bijtelling na uitdiensttreding?
Een werknemer die uit dienst gaat, moet zijn auto van de zaak meestal inleveren. Kiest uw organisatie ervoor om hier andere afspraken over te maken, dan moet u dit op de juiste manier regelen. Mag de werknemer na het einde van dienstbetrekking nog gebruikmaken van de auto, dan is er geen... Lees het hele antwoord