Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is de opvolger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Volgens deze wet kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers werken met een door de Belastingdienst goedgekeurd contract. Als zij daadwerkelijk conform dit contract werken, geeft dit de opdrachtgever een vrijwaring voor de loonheffingen. Het ziet er echter naar uit dat de Wet DBA per 2020 alweer wordt vervangen door een nieuwe wet. De Wet DBA wordt bij normaal gebruik niet gehandhaafd.

 

Tools

E-learning

Wet DBA
Videocollege
6 minuten
14-12-2016