Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Belangrijkste links over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA):

Wet DBA heeft zijn langste tijd gehad

De Wet DBA wordt bij normaal gebruik definitief niet gehandhaafd. In het regeerakkoord staat dat de Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet. Die moet per 2020 van kracht worden en heeft drie uitgangspunten:

  1. Laag tarief voor zzp'er: automatisch arbeidsovereenkomst.
  2. Opdrachtgeversverklaring biedt vooraf zekerheid bij zzp'er.
  3. Dure zzp'er straks door opt-out zonder risico inzetten.

Opvolger Wet DBA per 2020 verwacht

Door de Wet DBA is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen. In de Wet DBA staat dat opdrachtgever en opdrachtnemers de contracten die zij gebruiken, kunnen voorleggen aan de Belastingdienst om zekerheid te krijgen over de loonheffingen. De Belastingdienst beoordeelt of werken conform de overeenkomst tot vrijwaring voor de loonheffingen voor de opdrachtgever.

Wil een opdrachtgever zeker weten dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen voor een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), heeft hij twee opties:

  1. De opdrachtgever legt het contract voor aan de Belastingdienst. Die geeft binnen zes weken uitsluitsel over de loonheffingen.
  2. De opdrachtgever en opdrachtnemer maken gebruik van een goedgekeurd modelcontract van de website van de Belastingdienst.

Op Rendement.nl vindt u tools over de Wet DBA, waaronder drie modelovereenkomsten met introductieblad (dit ontbreekt in de versies van de Belastingdienst).

Belangrijke links van de Belastingdienst:

 

Tools

E-learning

Wet DBA
Videocollege
6 minuten
Publicatiedatum: 14-12-2016

Vraag en antwoord

Kunnen we een zzp'er aan de slag laten gaan na twee dienstverbanden?
De handhaving op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) zal binnenkort weer worden opgevoerd. De Belastingdienst zal op het gebied van controles op arbeidsrelaties pas per 2022 weer in alle gevallen handhavend optreden. Kan zij echter bewijzen dat uw organisatie geen goede... Lees het hele antwoord