Winst uit onderneming

De belastbare winst uit onderneming behoort tot uw inkomen uit werk en woning (box 1) van de inkomstenbelasting. Uiteraard moet u ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting om winst uit onderneming te krijgen. Als eerste kijkt de Belastingdienst of er een bron van inkomen is. Hiervoor moet u deelnemen aan het economisch verkeer, een voordeel beogen en het voordeel moet redelijkerwijs te verwachten zijn. Is er een bron van inkomen, dan zal de Belastingdienst beoordelen of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Jaarwinst op basis van goed koopmansgebruik

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting betaalt u belasting over de winst uit onderneming. Bij het vaststellen van de winst uit onderneming gaat het om de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming. De genoten winst in een kalenderjaar bepaalt u op basis van goed koopmansgebruik en een bestendige gedragslijn. Belangrijke beginselen bij het goed koopmansgebruik zijn het realiteitsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het eenvoudsbeginsel.

 

Tools

Vraag en antwoord

Hoe wordt zakelijke goodwill berekend?
Goodwill wordt meestal omschreven als de winstcapaciteit van een onderneming. Het is de meerwaarde van het boven het normale rendement behaalde rendement, het zogeheten overrendement. Bij een goodwillberekening wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke goodwill en zakelijke goodwill.... Lees het hele antwoord