Algemene voorwaarden
Videocollege
31 minuten
04-01-2020
Verzekeringen
Videocollege
23 minuten
04-01-2020

Hoe zit het met jubileumuitkeringen?

Contact met de Belastingdienst | Publicatiedatum 19-04-2024

Eén van mijn werknemers is eind van dit jaar 25 jaar bij mij in dienst. Dit wil ik niet ongemerkt voorbij laten gaan. Nu heb ik begrepen dat het mogelijk is om...

Wat is het verschil tussen een uitwisselbare functie en een passende functie?

Ontslag | Publicatiedatum 18-04-2024

Onze organisatie moet reorganiseren en helaas komen daardoor ook functies te vervallen. Nu zitten we met de vraag wat het verschil is tussen een uitwisselbare functie...

Mag een deeltijdontslag nu wel of niet?

Ontslag | Publicatiedatum 18-04-2024

Onze organisatie heeft nog wel werk, maar niet meer zoveel. Daarom willen we een aantal werknemers voor een gedeelte van hun uren ontslaan. Nu lezen we dat een arbeidsovereenkomst...

Snel aan de slag met het risico op bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum 09-04-2024

Als dga en bestuurder moet u zich als een goed bestuurder gedragen. Doet u dit niet dan kunt u wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur met bestuurdersaansprakelijkheid...

Zo beperkt u schade aan uw onderneming door fraude

Fraude Publicatiedatum 26-03-2024

Hieronder staan per soort fraude (door medewerkers, door externen, door ondernemingen, etc.) de belangrijkste dingen die u moet weten. Daarnaast vindt u handige tools...

Snel aan de slag met vrijwilligers in uw organisatie

Non-profit Publicatiedatum 22-03-2024

Sportorganisaties, algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en andere organisaties die niet onder de vennootschapsbelasting vallen, kunnen vrijwilligers inzetten om...

Zo regelt u ontslag van een zieke werknemer

Ontslag Publicatiedatum 21-03-2024

Het opzegverbod bij ziekte staat eraan in de weg om een werknemer te ontslaan vanwege zijn arbeidsongeschiktheid. Dat neemt niet weg dat een ontslag om andere redenen...

Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 06-03-2024

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen...

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag 6 minuten | 18-04-2024

Financiële malaise kan in een organisatie zo groot zijn dat het aanvragen van ontslag van werknemers onvermijdelijk is: een pijnlijke beslis...

De thuiswerkvergoeding verwerken in de winst

Werkkostenregeling (WKR) 3 minuten | 18-04-2024

Bij de gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten gaat het natuurlijk om een vergoeding voor de loonheffingen maar als ond...

Overname van een onderneming in financieel zwaar weer

Bedrijfsoverdracht 11 minuten | 16-04-2024

Moeizame economische omstandigheden kunnen zwaar op uw bv wegen, maar bieden óók kansen. Want mogelijk zit de concurrent dermate ver in de s...

Afspraken over stagevergoeding

Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum 16-04-2024

Stagiairs die bij uw organisatie stage gaan lopen, kunnen een stagevergoeding krijgen. Wat zijn de aandachtspunten als uw organisatie met een stagiair in zee gaat en...

Kleineondernemersregeling in de BTW

Aangifte BTW Publicatiedatum 04-04-2024

Op de kleineondernemersregeling (KOR) die geldt voor de BTW kan door een BTW-ondernemer die in Nederland is gevestigd en een omzet lager heeft dan € 20.000 per kalenderjaar...

Wat mag de werkgever vragen bij ziekmelding?

Re-integratie Publicatiedatum 26-03-2024

Als een werknemer zich ziek meldt, mag de werkgever niet vragen wát de werknemer mankeert. Maar er zijn wel een aantal andere vragen die hij mag stellen.

Verschillende bewaartermijnen per onderwerp

Bewaarplicht Publicatiedatum 25-03-2024

Er bestaan verschillende bewaartermijnen per onderwerp, zoals loonbelastingverklaringen, onroerend goed en personeelsdossiers. Bekijk hier hoe lang welke documenten bewaard...