Algemene voorwaarden
Videocollege
31 minuten
04-01-2020
Verzekeringen
Videocollege
23 minuten
04-01-2020

Kan ik als ondernemer samen met mijn partner aangifte doen voor de IB?

Inkomstenbelasting (IB) | Publicatiedatum 28-09-2023

Kan ik als (startend) ondernemer nog samen met mijn (fiscaal ) partner aangifte voor de IB doen net als voordat ik ondernemer werd?

AI, machine learning en deep learning: het verschil?

Digitalisering | Publicatiedatum 28-09-2023

Onze organsatie probeert up-to-date te blijven en de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van artificial intelligence (AI) te volgen. Maar, naast artificial intelligence...

Hoe selecteren wij een goede functionaris gegevensbescherming?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 28-09-2023

Ik ben voor onze organisatie op zoek naar een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Wie is daarvoor de beste keuze?

Voldoe aan de privacyregels van de AVG in 9 stappen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 28-09-2023

De strenge privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben betrekking op alle gevallen waarbij persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt....

Zo gaat u om met controles van de Belastingdienst

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 15-09-2023

Het is helaas nodig dat er controles door de Belastingdienst plaatsvinden. De fiscus kan ook beslissen om bij ú langs te komen om de boeken in te zien. Afhankelijk...

Snel aan de slag met het studiekostenbeding

Studiekosten Publicatiedatum 12-09-2023

Elke werkgever heeft de plicht om te kijken naar scholing van zijn personeel. Het gaat daarbij niet alleen om scholing die de werknemer nodig heeft om zijn werk...

Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 12-09-2023

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen...

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof Publicatiedatum 11-09-2023

De wetgever heeft voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Iedere...

Bedrijfsrecherche inschakelen bij verdenking van werknemer

Fraude 6 minuten | 02-10-2023

Veel werkgevers worden weleens geconfronteerd met onregelmatigheden op de werkvloer. In de meest extreme gevallen kan er zelfs sprake zijn v...

Informeer werknemers helder en tijdig over reorganisatie

Reorganisatie 8 minuten | 28-09-2023

Een reorganisatie is een complex proces. Dat geldt zeker ook voor het goed en op tijd informeren van werknemers over de te zetten stappen en...

Arbeidsvoorwaarden meenemen bij wisselen van werkgever

Arbeidsvoorwaarden 7 minuten | 26-09-2023

Als een werknemer overstapt naar een andere werkgever, neemt hij mogelijk allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden mee naar zijn nieuwe werkge...

Wijzigingen in 2024 voor de loonheffingen

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 26-09-2023

Op Prinsjesdag zijn er weer een aantal maatregelen bekendgemaakt voor de loonheffingen waarmee u rekening moet gaan houden in 2024. Het gaat onder andere om de volgende...

Aandachtspunten transitieperiode Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum 19-09-2023

De Wet toekomst pensioenen is per 1 juli 2023 in werking getreden. Dit betekent dat alle pensioenregelingen aan de nieuwe regels moeten gaan voldoen. Dit aanpassen kost...

Extraterritoriale kosten

30%-regeling Publicatiedatum 30-08-2023

Voor vergoeding van zogenoemde extraterritoriale kosten geldt een gerichte vrijstelling. Dat betekent dat de werkgever óf de werkelijke kosten belastingvrij kan...

De WHOA

Faillissement Publicatiedatum 29-08-2023

Ondernemingen die in de kern gezond zijn maar door schulden in zwaar weer terecht zijn gekomen, kunnen mogelijk gebruikmaken van de Wet homologatie onderhands akkoord...