Algemene voorwaarden
Videocollege
31 minuten
04-01-2020
Verzekeringen
Videocollege
23 minuten
04-01-2020

Moet de werknemer zijn verzoek om ouderschapsverlof motiveren?

Ouderschapsverlof | Publicatiedatum 04-03-2024

Wij ontvingen onlangs een verzoek voor het opnemen van ouderschapsverlof, maar zonder motivatie. Is onze werknemer niet verplicht om uit te leggen waarvoor hij het verlof...

Hoe leggen we tijdelijk extra werk door een vaste werknemer vast?

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 04-03-2024

Op het moment komen we handen tekort binnen de organisatie, vanwege een groot project. Kunnen we een werknemer – naast zijn reguliere, vaste arbeidsovereenkomst...

Is bedrijfsgrootte van belang voor compensatie transitievergoeding?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 04-03-2024

Onze organisatie wil graag compensatie voor de transitievergoeding aanvragen voor werknemers. Maakt het voor de aanvraag van de compensatie transitievergoeding uit hoeveel...

Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens

Loonbeslag Publicatiedatum 21-02-2024

Als werknemers schulden hebben die uit de hand lopen, zal de schuldeiser via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Dat heeft gevolgen voor...

Zo maakt uw organisatie afspraken over flexibele beloning

Beloning Publicatiedatum 19-02-2024

Steeds vaker kunnen werknemers een deel van hun arbeidsvoorwaarden zelf kiezen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot uitruilen van loonbestanddelen via een cafetariasysteem,...

In negen stappen naar een goede strategische personeelsplanning...

Strategische personeelsplanning (SPP) Publicatiedatum 15-02-2024

Welke invloed de ontwikkelingen hebben op de vraag naar arbeid (zoals flexibel zijn, abstracter kunnen denken) en op het aanbod van arbeid (zoals hogere pensioenleeftijd,...

Zo behandelt u de reiskosten van werknemers correct

Reiskosten Publicatiedatum 14-02-2024

Een reiskostenvergoeding aan werknemers geven is niet verplicht, maar wel gebruikelijk bij zakelijke reizen. Om onbelast te kunnen blijven, moet de vergoeding aan bepaalde...

Snel aan de slag met afspraken over zakelijk fietsen

Fiets van de zaak Publicatiedatum 14-02-2024

Groene arbeidsvoorwaarden worden steeds populairder. Het faciliteren van een fiets voor werknemers kan zo'n arbeidsvoorwaarde zijn. Er zijn diverse mogelijkheden voor...

Zorg dat de feestdagen goed geregeld zijn in uw administratie

Loonadministratie 5 minuten | 05-03-2024

De lente is een periode waarin de feestdagen over elkaar heen buitelen. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren volgen elkaar snel op, met tussendoo...

Werken met realtime data

Data-analyse 4 minuten | 05-03-2024

Als vertrouwenspersoon van de ondernemer biedt u ondersteuning bij de jaarrekening. U richt zich daarbij op cijfers van gisteren, terwijl de...

Wanneer is het studiekostenbeding nog bruikbaar?

Studiekosten 6 minuten | 04-03-2024

Het komt geregeld voor dat een werkgever de kosten voor scholing betaalt. Vaak wordt er dan een studiekostenbeding gesloten waarin staat dat...

Bevoegdheden OR bij beloningsbeleid

Rechten van de OR Publicatiedatum 09-02-2024

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR verschillende opties om invloed uit te oefenen op de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. De regels verschillen...

Staat de ketenregeling nog een tijdelijk contract toe?

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 08-02-2024

Door de ketenregeling is het werken op basis van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet tot in het oneindige mogelijk. Welke mogelijkheden hebben werkgevers...

Een webinar organiseren

Zakelijke communicatie Publicatiedatum 06-02-2024

Wilt u een seminar van uw organisatie bereikbaar maken voor een groter publiek, dat bijvoorbeeld verder weg woont of thuiswerkt? Organiseer dan een webinar! Technisch...

Vakantiewetgeving in een notendop

Vakantiedagen Publicatiedatum 06-02-2024

Werknemers hebben volgens de wet ieder jaar recht op vakantiedagen om uit te rusten van het werk. Veel werkgevers geven meer vakantiedagen dan de wet voorschrijft. De...