Cijfers kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2019 bekend

24 december 2018 | Door redactie

Ondernemersfaciliteiten maken het mogelijk om de belastbare winst te verlagen. Hierdoor betalen ondernemingen minder belasting. Voor 2019 zijn de cijfers rondom een van deze faciliteiten, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), aangepast.

De KIA (tool) is een aftrekpost waarmee ondernemingen fiscaal voordeliger kunnen investeren. Als uw onderneming in een boekjaar in bedrijfsmiddelen investeert, dan kan uw onderneming recht hebben op de KIA. Die bedrijfsmiddelen moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het bedrag van de KIA hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Er is wel een minimum- en maximuminvesteringsbedrag

Uw onderneming profiteert van de KIA als u een bedrag tussen € 2.301 en € 318.449 investeert in bedrijfsmiddelen:

  • van € 2.301 tot € 57.321: 28% aftrek;
  • van € 57.322 tot € 106.150: € 16.051 aftrek;
  • van € 106.151 tot € 318.449: € 16.051 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.151. 

Niet voor alle investeringen geldt investeringsaftrek

Voor sommige investeringen heeft uw onderneming geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

  • investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen;
  • personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer;
  • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur (alleen uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) of voor gebruik in het buitenland;
  • bedrijfsmiddelen die u van uw privévermogen overbrengt naar het vermogen van uw onderneming;
  • investeringen waarvoor u verplichtingen aangaat met personen die behoren tot uw huishouden of bloed- en aanverwanten.

Als u ondernemer bent en een bedrijfsmiddel koopt van de onderneming waarvan u aandeelhouder (tool) bent, heeft u in principe ook geen recht op investeringsaftrek.