Nieuw steunpakket met belastingvoordelen

28 april 2020 | Door redactie

Het kabinet draait opnieuw aan de belastingknoppen om het leed van de coronacrisis te verzachten. Zo gaat de Belastingdienst soepel om met het zogeheten urencriterium en mogen ondernemers nu al hun verlies over 2020 verrekenen met de winst uit 2019. Huiseigenaren kunnen de betaling van hun hypotheek een halfjaar op pauze zetten.

De drie genoemde maatregelen zijn onderdeel van een nieuw fiscaal steunpakket. Daarin zitten ook een verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling en hulp voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s).

Versoepeling urencriterium zzp’ers

Met de versoepeling van het urencriterium komt het kabinet met name zzp’ers tegemoet. Dit criterium houdt in dat ondernemers minstens 1.225 uur per jaar aan hun onderneming besteden, ofwel 23,5 uur per week. Alleen dan krijgen ze allerlei vormen van ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek. Maar nu het in veel branches duimendraaien geblazen is, komen veel ondernemers niet aan die uren. Dat zij zo hun aftrek kwijtraken, vindt staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën ‘onwenselijk en onrechtvaardig’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Daarom gaat de Belastingdienst ervan uit dat ondernemers in de periode tussen 1 maart tot en met 31 mei 2020 toch 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Ook als zij die uren dus niet hebben gemaakt. Voor seizoensgebonden ondernemers die hun piekdrukte in een andere periode hebben, treft de staatssecretaris een aanvullende regeling.

Verlies verrekenen met ‘coronareserve’

Verder regelt de staatssecretaris dat bv’s eerder aan de slag kunnen met het verrekenen van verliezen over 2020 voor de vennootschapsbelasting (VPB). Ondernemingen die in een jaar verlies lijden, kunnen dat verrekenen met winsten uit het voorgaande boekjaar. Maar dat kan pas definitief bij de aangifte VPB over 2020, en dat is begin 2021. Om ondernemingen al eerder financiële lucht te geven, mogen zij nu al een ‘coronareserve’ vormen. Hierbij gaat het om het verwachte verlies over het boekjaar 2020 dat verband houdt met de coronacrisis. Dit bedrag mogen ondernemers verrekenen met de winst uit 2019 en zo kunnen zij VPB terugkrijgen. De verrekening kunnen zij regelen door een nadere voorlopige aanslag VPB te vragen bij de Belastingdienst. De coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019.

Pauze van 6 maanden voor betaling hypotheek

Voor huiseigenaren die nu moeite hebben om de hypotheek te betalen neemt de staatssecretaris ook maatregelen. Zij kunnen in overleg met hun bank een betaalpauze afspreken van maximaal 6 maanden. Die betalingen, zowel aflossing als rente, worden dan later ingehaald. Volgens de wettelijke regels zouden huiseigenaren die dat doen hun recht op hypotheekrenteaftrek kunnen verliezen. Daarom keurt de staatssecretaris goed dat de betalingen uit de pauze worden uitgesmeerd over de hele looptijd van de hypotheek. Ook mogen huiseigenaren de pauzebetalingen afsplitsen van de hypotheek en er een apart aflossingsschema (tool) voor afspreken. De goedkeuring geldt voor betaalpauzes die zijn aangevraagd tussen 12 maart en 30 juni 2020. De pauze moet uiterlijk 1 juli ingaan.
De staatssecretaris bekijkt nog of dit regime ook kan gelden voor hypotheken die zijn afgesloten bij een bv of bij een familielid.

Bijlagen bij dit bericht