Subsidieregeling monumenten uitgewerkt

1 november 2016 | Door redactie

Onder de nieuwe subsidieregeling voor uitgaven aan monumentenpanden, die de fiscale aftrek voor monumentenpanden per 2017 gaat vervangen, komen kosten tot € 2.000 niet in aanmerking voor subsidie. Ook zijn reparaties door een elektricien, binnenschilderwerk en onderhoud aan cv, boiler of schoorsteen na 2017 niet langer subsidiabel.

Op Prinsjesdag kondigde staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de fiscale aftrek voor onderhoudskosten (tool) aan monumentenpanden te willen vervangen door een subsidieregeling. De bestaande regeling is volgens de staatssecretaris te complex voor de Belastingdienst om efficiënt uit te voeren. De subsidieregeling die deze aftrekpost gaat vervangen, kent daarom ook een ondergrens van € 2.000 aan subsidiabele kosten. De staatssecretaris vindt dat de administratieve lasten voor de fiscus niet in verhouding staan tot de te verstrekken subsidie van maximaal 25% van de onderhoudskosten. Het maximumbedrag is € 10.000 aan subsidiabele kosten. De subsidiebedragen liggen dus tussen € 500 en € 2.500 per jaar.

Gunstige lening voor groot onderhoud

Wil een eigenaar van een monument het pand restaureren of groot onderhoud plegen, dan kunnen ze vanaf 2017 een lening krijgen van maximaal € 300.000. De rente op deze hypothecaire lening is 1,5%. Bovendien mag de lening onbeperkt boetevrij worden afgelost. Volgens de antwoorden (pdf) op de vragen van de Kamer is hiervoor ook geen Nationale Hypotheek Garantie nodig.

Overgangsregeling voor al ingediende plannen

Heeft een eigenaar van een monument voor 20 september 2016 (Prinsjesdag) al een investeringsplan ingediend bij de Belastingdienst om aanspraak te maken op de aftrek, dan kan hij tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2017 subsidie aanvragen om de te missen aftrek te compenseren. Dit geldt echter alleen als de eigenaar voor 1 januari 2017 al afspraken heeft gemaakt met een aannemer of een bank voor de financiering van het onderhoud.