Weer meer geld uitgegeven aan R&D in 2015

26 mei 2017 | Door redactie

In 2015 heeft het Nederlandse bedrijfsleven bijna € 7,7 miljard uitgegeven aan Research & Development (R&D). Dat is iets meer dan in 2014. Dit concludeert het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe definitieve cijfers.

Opgeteld bij de uitgaven van publieke instellingen en het hoger onderwijs (6 miljard euro) ging in Nederland in 2015 13,7 miljard euro naar R&D (tools). Het CBS heeft een vertaalslag gemaakt van alle inspanningen van organisaties en hun werknemers die zij doen voor R&D naar arbeidsjaren. Daar kwam uit dat er in totaal 81.000 arbeidsjaren in R&D zijn gestopt. In 2015 is het grootste deel daarvan voor rekening van het mkb. 

R&D is een van de ondernemersfaciliteiten

De overheid helpt organisaties in Nederland met subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen, door het aanbieden van verschillende ondernemersfaciliteiten (tool) met als doel om de concurrentiekracht van Nederland en Europa te versterken. Sinds 2016 is de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk samengevoegd met de Research & Development Aftrek (RDA) en is er één fiscale regeling voor alle kosten van R&D. Door een R&D aanvraag in te dienen (tool), is er een extra aftrekpost voor alle (niet-loon)kosten en uitgaven voor R&D.