VERDIEPINGSARTIKEL

Laat uw partner met u meewerken

Laat u uw fiscale partner meewerken in uw IB-onderneming dan kunt u in aanmerking komen voor de meewerkaftrek. Afhankelijk van het aantal uren dat uw partner meewerkt in de onderneming kan de aftrek oplopen tot 4% van de winst. De moeite waard dus om deze aftrek eens nader onder de loep te nemen.


19 augustus 2021 3 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Gaat uw partner meewerken in uw onderneming dan kunt u dat op verschillende manieren regelen.

 • U betaalt uw partner minder dan € 5.000 en gebruikt de meewerkaftrek.
 • U betaalt een arbeidsbeloning voor het meewerken van uw partner.
 • U sluit een arbeidsovereenkomst af zodat uw partner bij u in dienst is.
 • U en uw partner worden samen ondernemer.

Voorwaarden meewerkaftrek

Gaat u voor de eerste optie dan komt u in aanmerking voor de meewerkaftrek als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent ondernemer voor de IB.
 • U voldoet aan het urencriterium van 1.225 uren.
 • Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is lager dan € 5.000.

Als u uw partner een vergoeding betaalt die lager is dan € 5.000 is deze vergoeding voor u niet aftrekbaar.

De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uren dat uw partner meewerkt in uw onderneming en van uw winst. U moet het aantal meegewerkte uren door uw partner aannemelijk kunnen maken. Het is dus handig om een urenadministratie bij te houden. Omdat er streng op wordt gecontroleerd, moet uit deze registratie ook blijken hoe de uren zijn uitbetaald.

Meewerkaftrek 2021
Aantal gewerkte urenAftrekpercentage
0 - 525 0%
525 - 875 1,25%
875 - 1.225 2,00%
1.225 - 1.750 3,00%
meer dan 1.750 4,00%

Specifieke werkzaamheden

U mag niet alle uren meenemen voor de meewerkaftrek: de werkzaamheden moeten namelijk wel specifiek zijn voor de onderneming. Het gaat dus om de uren die verder gaan dan de gebruikelijke hulp binnen een relatie of huwelijk. Werkzaamheden zoals huishoudelijke taken of de telefoon opnemen tellen niet mee als gewerkte uren.

Wat niet meetelt

Bij het bepalen van het bedrag dat u mag aftrekken als meewerkaftrek mag u niet de behaalde winst tellen die u heeft ontvangen:

 • bij een onteigening;
 • bij het (gedeeltelijk) staken van de onderneming;
 • bij het overbrengen van vermogensbestanddelen naar het buitenland.

U krijgt geen meewerkaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde in een onderneming.

Voordeel van de arbeidsbeloning

U kunt uw partner ook een vergoeding verstrekken voor de meegewerkte uren. Als deze vergoeding ten minste € 5.000 bedraagt, is de vergoeding aftrekbaar bij het bepalen van uw winst. Zo’n meewerkbeloning moet:

 • zakelijk zijn;
 • schriftelijk zijn vastgelegd.

Of u er verstandig aan doet een arbeidsbeloning aan uw partner toe te kennen of ervoor te kiezen om de meewerkaftrek van maximaal 4% in uw aangifte IB toe te passen, is vooral afhankelijk van de volgende factoren:

 • de hoeveelheid uren dat uw partner meewerkt;
 • het tarief waartegen de meewerkbeloning wordt belast;
 • het wel of niet kunnen benutten van heffingskortingen.

Een meewerkbeloning is in het algemeen fiscaal interessant als uw partner geen ander inkomen heeft en dus de heffingskorting optimaal kan benutten. U zult dus steeds een rekensom moeten blijven maken of een beloning wel of niet fiscaal gunstig uitpakt. De arbeidsbeloning pakt vaak voordeliger uit als uw partner geen of weinig inkomsten heeft en u 49,5% IB betaalt. Hierdoor kan er tweemaal geprofiteerd worden van de lage tariefschijf en van de heffingskortingen.