Wanneer kan ik de stakingsaftrek claimen?

3 juni 2020

Ik wil mijn onderneming verkopen, en de stakingswinst verminderen met de stakingsaftrek. Hoe werkt dat?

Bij de staking van een onderneming voor de inkomstenbelasting gelden voor de behaalde stakingswinst een aantal fiscale faciliteiten en regelingen. Eén daarvan is de stakingsaftrek, die afgetrokken kan worden van de stakingswinst.

De stakingsaftrek is gelijk aan het bedrag van de stakingswinst, met een maximum van € 3.630 (cijfer 2020). U kunt het maximumbedrag van de stakingsaftrek maar één keer in zijn leven genieten. Bij de staking van een tweede onderneming moet rekening worden gehouden met de eerder benutte stakingsaftrek.

Ook als er geen winst  resteert, is het mogelijk om een ‘stakingswinst’ te creëren door in het laatste jaar van de onderneming te doteren aan de oudedagsreserve. Door de staking valt het gereserveerde bedrag voor de oudedagsreserve onder de stakingswinst.Meer informatie over fiscale ondernemersregelingen vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemersregelingen correct toe.

Meer informatie over bedrijfsoverdracht vindt u in de toolbox Uw onderneming overdragen doet u zo.