Wat houden de MIA en de VAMIL precies in?

3 juni 2020

Ik heb gehoord dat ik onder de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), fiscaal voordelig kan investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Hoe zit dat?

MIA

Met de milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteert u als ondernemer van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag (van minimaal € 2.500). Dat komt boven op uw gebruikelijke kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De grondslag voor de MIA kan worden verhoogd met advieskosten en de kosten van het in gebruik nemen van bedrijfsmiddelen.

VAMIL

Naast de MIA biedt de VAMIL-regeling u de mogelijkheid om 75% van de (milieu-)investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven; ineens, in 4 jaar, in 10 of 25 jaar enzovoorts. Snel afschrijven levert u een rente- en liquiditeitsvoordeel op, maar juist heel langzaam afschrijven kan ook voordelen hebben.

Voorwaarde voor de toepassing van de MIA is dat u investeert in bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in de Milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U vindt deze op www.rvo.nl/miavamil.

Vraag de MIA/VAMIL tijdig aan, dat is binnen 3 maanden na het aangaan van de definitieve investeringsverplichting. De termijn van 3 maanden wordt strikt gehanteerd. Bent u te laat, dan loopt u een forse aftrekpost mis.

Let op: de MIA kan worden toegepast naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), maar niet naast de energie-investeringsaftrek (EIA).Meer informatie over fiscale ondernemersregelingen vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemersregelingen correct toe.