Wat houdt de energie-investeringsaftrek (EIA) in?

3 juni 2020

Ik heb gehoord dat ik door gebruik te maken van de energie-investeringsaftrek (EIA), energiebesparende investeringen kan aftrekken van de fiscale winst. Hoe zit dat?

Met de EIA wil de overheid u stimuleren te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. U kunt het voor de EIA in aanmerking komende bedrag aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming, boven op de gebruikelijke afschrijving. Het gaat dan om een percentage van de investering.

U kunt de EIA en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) naast elkaar gebruiken, zodat uw onderneming dubbel fiscaal voordeel kan behalen. De EIA levert u naast een fiscale besparing bovendien een aanzienlijke energiebesparing op!

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel;
  • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst (zie www. www.rvo.nl/eia), of het bespaart energie of fossiele brandstoffen en haalt een algemene besparingsnorm, of het gaat om de kosten van een energieadvies, dit mag onder onder bepaalde voorwaarden;

Op de Energielijst vindt u tevens het digitale aanmeldingsformulier, een zoekfunctie, voorbeeldprojecten, nieuwsberichten en het jaarverslag. U moet binnen 3 maanden na het doen van de investering een melding van de investering hebben gedaan bij rvo.nl. U neemt natuurlijk ook de EIA op in uw aangifte.

Als er in uw onderneming sprake is van financial lease van een nieuw bedrijfsmiddel, kunt u ook daarvoor EIA aanvragen. Bij operational lease mag alleen de leasemaatschappij dat doen.

Let op: de EIA kan worden toegepast naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), maar niet naast de milieu-investeringsaftrek (MIA).Meer informatie over fiscale ondernemersregelingen vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemersregelingen correct toe.