Welk tijdstip is bepalend voor de investeringsaftrek?

8 september 2021

Welk tijdstip is voor de investeringsaftrek eigenlijk bepalend?

Indien u als ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel, bestaat onder voorwaarden recht op investeringsaftrek. Voor het kunnen benutten van de investeringsaftrek is in principe het moment van ingebruikname bepalend. Neemt u een in 2021 aangeschaft bedrijfsmiddel dus pas in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik, dan schuift het recht op investeringsaftrek door naar 2022.

Hierop geldt een uitzondering als u het bedrijfsmiddel in 2021 geheel of gedeeltelijk betaalt. Ondanks dat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen bestaat dan toch recht op investeringsaftrek, met die restrictie dat de aftrek in 2021 niet hoger mag zijn dan het bedrag dat op de investering is (aan)betaald. Het eventueel nog niet in aftrek gebrachte deel kan vervolgens wel worden doorgeschoven naar volgende jaren en dan alsnog in aftrek worden gebracht (afhankelijk van ingebruikname).

Voorbeeld

U investeert in 2021 in een machine van € 50.000 en doet een aanbetaling van € 10.000. De machine wordt pas in het eerste kwartaal van 2022 geleverd en in gebruik genomen.

Stel dat u recht heeft op 28% investeringsaftrek (€ 14.000) dan kunt u maximaal de aanbetaling van € 10.000 in 2021 als investeringsaftrek in aanmerking nemen. De restantaftrek van € 4.000 schuift dan door naar 2022. Bij ingebruikname na 12 maanden na investering en indien nog geen aanbetaling van minstens 25% is gedaan vervalt het recht op investeringsaftrek.

Dit antwoord is geschreven door mr. Sascha Jacobs, Jacobs & partner belastingadviseurs te Heerlen.