Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?

24 juli 2019

Vanwege de veranderingen in de Wet milieubeheer wil onze organisatie investeren in energiebesparing. Kunnen wij hier subsidie voor krijgen?

Organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te melden aan de Omgevingsdienst. Dit komt voort uit de Wet milieubeheer. In 2020 moeten organisaties de besparingsmaatregelen geïmplementeerd hebben. Er is dus werk aan de winkel als u onder deze verplichting valt.

Beroep

Als u de bedrijfsvoering wilt verduurzamen, kunt u een beroep doen op verschillende regelingen. Maar dan moet u wel weten dat ze bestaan. De subsidiewijzer van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is een goed startpunt. Hier vindt u allerlei subsidies en regelingen op het gebied van duurzaamheid en (aspecten van) MVO. Als u hiervoor in aanmerking komt, kunt u een aanvraag indienen bij de RVO. Voorbeelden van subsidies zijn:

  • De energie-investeringsaftrek (EIA). Hiermee kunt u 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Dit verlaagt de belastbare winst, waardoor uw organisatie minder vennootschapsbelasting betaalt.
  • Bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen is er de milieuinvesteringsaftrek (MIA). Met deze fiscale regeling profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag (van minimaal € 2.500).
  • Met de regeling voor willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (afgekort ‘Vamil’, want de regeling heette vroeger ‘vervroegde afschrijving milieu-investeringen’) mag u 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip afschrijven. U kunt de Vamil-regeling overigens naast de EIA toepassen. De combinatie EIA en MIA is niet toegestaan.


Meer informatie over fiscale ondernemersregelingen vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemersregelingen correct toe.