Zo regelt u de verzekeringen voor uw onderneming goed

Ondernemen is niet zonder risico’s. Het is niet mogelijk om alle risico’s uit te sluiten, maar met de juiste verzekeringen komt u een heel eind. Wordt u bijvoorbeeld slachtoffer van een cyberincident of lijdt uw onderneming schade door brand in uw pand, dan kunnen de kosten die u moet maken fors oplopen. Met de juiste verzekeringen zijn deze kosten gedekt.

In deze toolbox vindt u informatie en handige tools over de verschillende aspecten van uw bedrijfsvoering die u kunt verzekeren.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo regelt u de optimale verzekeringen voor uw onderneming

  Dek de risico’s voor uw onderneming af door ze te verzekeren

  Ondernemingen doen er goed aan om risico’s in kaart te brengen en te onderbouwen met verzekeringen. Daarmee worden grote financiële tegenvallers tegengegaan. Een onderneming kan bijvoorbeeld goederen, inventaris en opstal verzekeren. Ook een aansprakelijkheidsverzekering kan relevant zijn. Tot slot kunt u uw medewerkers verzekeren tegen onheil dat hen onder werktijd kan overkomen. In sommige gevallen moet u juist uw kosten verhalen op de verzekering van een derde partij. Al deze aspecten vindt u in de onderstaande toolbox.

 • 2

  Waarom uw onderneming verzekeren?

  Wat is wettelijk gezien eigenlijk een verzekering?

  Vraag & Antwoord Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 07-03-2024

  Wij willen onze onderneming inclusief werknemers zo goed mogelijk verzekeren. Maar wat is eigenlijk een verzekering naar de letter der wet?


  Het belang van zakelijke verzekeringen

  Verdiepingsartikel Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 30-06-2023

  Ondernemen is niet zonder risico’s. Het is niet mogelijk om alle risico’s uit te sluiten, maar met de juiste verzekeringen komt u een heel eind. Zakelijke verzekeringen zijn van groot belang voor ondernemers. Wordt u bijvoorbeeld slachtoffer van een cyberincident of lijdt uw onderneming schade door brand in uw pand, dan kunnen de kosten die u moet maken fors oplopen. Met de juiste verzekeringen zijn deze kosten gedekt.


  Voordelen en nadelen van intermediairs bij verzekeringen

  Verdiepingsartikel Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 07-05-2024

  Er zijn veel verzekeraars en verschillende soorten verzekeringen, sommige collectief, andere met hun eigen voorwaarden en dekkingen. Het is een lastige klus om die allemaal te overzien. Ziet u zelf door de bomen het bos niet meer, dan kan een tussenpersoon ondersteuning bieden. Daarnaast kunt u voor hulp misschien ook aankloppen bij uw brancheorganisatie.


  Verzekeringen voor uw onderneming

  Infographic Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 29-05-2024

  Een aantal verzekeringen bent u op grond van de wet verplicht te sluiten, zoals werknemersverzekeringen en een WA-verzekering voor een auto van de zaak. In deze infographic ziet u welke andere verzekeringen optioneel zijn.


  Verzekeringen voor de dga

  Infographic Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum: 14-06-2023

  Risico’s horen bij het ondernemen, maar als dga hoeft u niet álle dreigingen zelf te dragen. Een deel kunt u als het ware uitbesteden aan de verzekeringsmaatschappij. Wat zijn belangrijke verzekeringen voor u en uw bv?


  Waar moet een start-up zich tegen verzekeren?

  Vraag & Antwoord Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 03-10-2023

  Wat zijn de grootste bedreigingen voor een startende onderneming waartegen te verzekeren valt?


  Tips bij het kiezen van een verzekering

  Nieuws Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 20-02-2024

  Schade aan het bedrijfspand, de inventaris of andere bedrijfsmiddelen kan ervoor zorgen dat bedrijfsprocessen stil komen te liggen. Sommige risico’s zijn niet honderd procent uit te sluiten, zoals schade door brand, water of inbraak. Om financiële gevolgen te voorkomen is het goed om de verzekeringen regelmatig onder de loep te nemen.


 • 3

  De continuïteit van uw onderneming verzekeren

  Betaald door de kredietverzekering

  Verdiepingsartikel Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 20-04-2023

  Levert u op rekening, dan wilt u natuurlijk de zekerheid hebben dat uw factuur snel wordt betaald. U kunt hiervoor een kredietverzekering afsluiten. Met een dergelijke debiteurenverzekering krijgt u geld van de verzekeraar als uw klant niet in staat is om u te betalen voor de goederen of diensten die u heeft geleverd. Dit speelt bijvoorbeeld bij een faillissement of een surseance van betaling. Wat is wel en wat is niet verzekerd met een kredietverzekering en welke vormen zijn er?


  Verzekeringen voor de gevolgen van cybercrime

  Verdiepingsartikel Cybersecurity Publicatiedatum: 03-09-2021

  De kans dat uw organisatie slachtoffer wordt van een of andere vorm van cybercriminaliteit is de afgelopen jaren flink toegenomen. Er komen ook steeds nieuwe bedreigingen bij. Denk bijvoorbeeld aan datagijzeling via ransomware, waarmee onlangs zelfs een gerenommeerd instituut als de Universiteit Maastricht te maken kreeg. Is het mogelijk om zulke risico’s of de schade via een cybercrimeverzekering af te dekken?


  Fraudeverzekering geen onverstandige keuze

  Nieuws Fraude Publicatiedatum: 24-05-2024

  Een organisatie loopt altijd het risico met fraude te maken te krijgen. Om mogelijke fraudeurs eruit te filteren, helpt het om hun gangbare ‘methoden’ te kennen. Kijk in elk geval uit voor onder meer kasverschillen, voorraadtekorten, afstortingen, diefstal uit de kluis, tegenvallende opbrengsten, slechte verkoopresultaten en concurrerende offertes. Ook het afsluiten van een fraudeverzekering is niet onverstandig.


  Wat is een compagnonverzekering?

  Vraag & Antwoord Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 07-05-2024

  Mijn compagnon en ik hebben samen een onderneming. Nu wil hij dat we een compagnonverzekering afsluiten. Wat is een compagnonverzekering en wat is hiermee verzekerd?


  Is er een verzekering voor het transport van bestellingen?

  Vraag & Antwoord Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 30-04-2024

  Steeds meer klanten bestellen goederen online. Wij vervoeren de goederen voor een deel zelf. Is daar een speciale verzekering voor?


 • 4

  De aansprakelijkheid van uw onderneming verzekeren

  Aansprakelijkheidsverzekering voor de adviseur

  Nieuws Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 30-08-2022

  Bent u werkzaam als adviseur en veroorzaakt u schade bij een klant door een fout, dan is de kans groot dat deze persoon u aansprakelijk stelt voor de geleden vermogens- of adviesschade. Adviseurs doen er daarom goed aan om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Sommigen zijn daar zelfs toe verplicht.


  Het verschil: bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

  Nieuws Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 17-11-2023

  Niet alle risico’s voor organisaties zijn uit te sluiten, maar verzekeringen kunnen wel financiële ondersteuning bieden als er schade is ontstaan. Dan is het wel goed om te weten tegen welke kosten de verschillende verzekeringen dekken. In de volksmond worden verschillende benamingen foutief door elkaar gebruikt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij bedrijfsaansprakelijkheids- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Dat zijn toch echt twee verschillende dingen. Wat is het verschil?


  Moeten we de aansprakelijkheid van vrijwilligers verzekeren?

  Vraag & Antwoord Non-profit Publicatiedatum: 27-02-2024

  Hoe zit het met aansprakelijkheid als een vrijwilliger schade veroorzaakt? Kunnen wij een beroep doen op onze bestaande verzekering als een vrijwilliger schade aanricht, of moeten we hiervoor een aparte verzekering afsluiten?


  Waarom zou ik een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

  Vraag & Antwoord Bestuurdersaansprakelijkheid Publicatiedatum: 16-04-2024

  Waarom zou ik een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten?


 • 5

  De werknemers van uw onderneming verzekeren

  Schade beperken met collectieve ongevallenverzekering

  Verdiepingsartikel Arbeidsongeval Publicatiedatum: 15-04-2024

  Door een ongeval binnen of buiten uw organisatie kan een werknemer invalide worden of zelfs overlijden. U kunt hiervoor een collectieve ongevallenverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt niet alle schade, maar biedt wel enige compensatie aan de werknemer of zijn nabestaanden. Waar moet u op letten als u een collectieve ongevallenverzekering wilt afsluiten?


  Deelname aan het verkeer slim verzekeren

  Verdiepingsartikel Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 21-02-2024

  Veel werknemers moeten voor hun werk de weg op. Er zijn natuurlijk de onderhoudsmonteurs en de verkopers die dagelijks in de auto zitten. Maar ook heel veel andere werknemers moeten weleens voor hun werk ergens naartoe. Omdat een dienstreis onder werktijd plaatsvindt, is de werkgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die de werknemer oploopt of aanricht. Onderschat de financiële gevolgen niet.


  Verzekeren van ingeleende krachten en vrijwilligers

  Verdiepingsartikel Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 14-03-2024

  Misschien werkt uw organisatie ook wel samen met uitzendkrachten en zzp’ers, of zelfs met vrijwilligers. Deze groepen kunnen schade lijden of schade veroorzaken tijdens het werk dat ze voor uw organisatie doen. Is uw organisatie aansprakelijk voor die schade? En welke regels gelden dan als het gaat om verzekeren? Dit artikel zoomt in op deze vragen.


  Zorg dat uw bedrijfshulpverleners verzekerd zijn

  Verdiepingsartikel Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 04-04-2024

  Uit de Arbowet volgt dat elke organisatie minstens één bedrijfshulpverlener (BHV’er) moet hebben. Deze werknemer schiet te hulp bij calamiteiten, zoals een brand, gaslek of medisch noodgeval. Natuurlijk wordt een BHV’er opgeleid om zo veilig mogelijk te werken. Toch kan er tijdens noodsituaties van alles misgaan. Aangezien uw organisatie ook aansprakelijk is voor schade die ontstaat tijdens BHV-acties, moet u ervoor zorgen dat de BHV’ers (mee)verzekerd zijn.


  Vergeet niet uw buitenlandse werknemers en expats te verzekeren

  Verdiepingsartikel Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 19-05-2024

  Tegenwoordig hebben veel Nederlandse organisaties werknemers uit het buitenland in dienst. Denk maar aan Poolse fruitplukkers, Russische wetenschappers of ingenieurs uit India. Buitenlandse werknemers kunnen echter gevolgen hebben voor de verzekeringen die u voor uw organisatie heeft afgesloten. Vooral de zorgverzekering is hierbij een punt van aandacht, zelfs als de buitenlandse werknemer maar voor een korte periode bij uw organisatie in dienst is.


 • 6

  Schade verhalen op verzekeraar van derden

  Kan ik de kosten van een arbeidsongeschikte werknemer verhalen?

  Vraag & Antwoord Arbeidsongeval Publicatiedatum: 10-04-2024

  Een van onze werknemers is voor langere tijd arbeidsongeschikt geraakt door toedoen van een derde. Kunnen wij de loonkosten op deze derde persoon verhalen?


  Schade arbeidsongeschiktheid verhalen op veroorzaker

  Tool Arbeidsongeval Publicatiedatum: 22-11-2023

  In zes stappen weet u of en hoe u de schade bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer kunt verhalen.


  Verzoek regresrecht aan verzekeraar

  Tool Arbeidsongeval Publicatiedatum: 21-10-2019

  Stel diegene aansprakelijk die langdurig arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt met behulp van deze maatwerkbrief.


  Hoe stelt u een adviseur die een beroepsfout maakt aansprakelijk?

  Verdiepingsartikel Ondernemingsrecht Publicatiedatum: 18-07-2022

  Adviseurs maken soms fouten. Goede adviseurs zullen niet bang zijn om dat toe te geven. Sterker nog: als ze echt goed zijn, zullen ze u uit zichzelf wijzen op de gemaakte fout en een oplossing aanbieden. Niet iedere adviseur kan dat opbrengen en soms is de schade als gevolg van een fout advies zo groot, dat een gemakkelijke oplossing niet mogelijk is. Wat te doen?