AkzoNobel wint van aandeelhouder bij Ondernemingskamer

31 mei 2017 | Door redactie

AkzoNobel heeft de zaak gewonnen die aandeelhouder Elliot aanspande bij de Ondernemingskamer (OK). Volgens Elliot keek AkzoNobel niet serieus genoeg naar een overnamebod van PPG. Ook de centrale ondernemingsraad (COR) werd gehoord in deze zaak.

Elliot is voor een overname en wilde een speciale vergadering afdwingen waarbij aandeelhouders zouden stemmen over ontslag van de president-commissaris van AkzoNobel. De OK hoorde een hoop belanghebbende partijen, zoals de COR en oordeelde dat deze speciale vergadering en het mogelijk daaruitvolgende ontslag alleen diende om AkzoNobel te dwingen in gesprek te gaan met Amerikaanse verfgigant PPG over een potentiële overname. Het besluit tot een overname ligt echter niet bij aandeelhouders, maar bij bestuur en commissarissen. Daarom stelde de rechter AkzoNobel in het gelijk.

COR is geen voorstander van overname door PPG

De rechter oordeelde wel dat de verhouding tussen AkzoNobel en een aanzienlijk deel van de aandeelhouders is verstoord en moet worden verbeterd. Wie de eerste stap daartoe moet nemen, gaf de rechter niet aan. PPG wil graag weer met AkzoNobel in gesprek over een overname. Daar is haast bij geboden, want PPG moet voor 1 juni een officieel biedingsbericht indienen. PPG probeert via een andere rechter die deadline te verschuiven. AkzoNobel wees drie eerdere biedingen af. De COR van AkzoNobel is geen voorstander van een overname door PPG; de raad is bang dat er veel banen zullen verdwijnen.

OR heeft adviesrecht bij potentiële overname

Een OR heeft volgens artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) adviesrecht (tools) bij een overname. De bestuurder is niet verplicht om dat advies op te volgen. Als hij na een negatief advies van de OR zijn besluit toch door wil zetten, moet hij de raad dat schriftelijk laten weten en zijn beslissing motiveren. De OR heeft dan één maand tijd om de nietigheid van het besluit in te roepen en naar de Ondernemingskamer (tool) te stappen. De OK doet uitspraak over de redelijkheid van de beslissing van de bestuurder en kan hem eventueel opdragen het besluit terug te draaien.