OK: Eneco overtrad de WOR

20 juli 2018 | Door redactie

De Ondernemingskamer (OK) heeft zich uitgesproken in de zaak die de centrale ondernemingsraad van Eneco had aangespannen tegen het energiebedrijf. De OK schorst de president-commissaris Van den Assem en stelt een onderzoek in naar de gang van zaken.

De centrale ondernemingsraad (COR) van Eneco heeft met succes een zaak aangespannen bij de Ondernemingskamer (OK). De COR van Eneco verzocht de OK de commissarissen te schorsen. De COR twijfelde aan het handelen van de raad van commissarissen (RvC) in het conflict met de aandeelhouders over de geplande privatisering. Ook de OK twijfelt aan de aanpak van de RvC. De OK oordeelde dat president-commissaris Van den Assem per direct moet opstappen. Hij heeft volgens de OK geen oog gehad voor de gevolgen van zijn aanpak voor de verhoudingen tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen, de relatie tussen Eneco en de aandeelhouders en de verhoudingen tussen Eneco en de COR.

OK stelt onderzoek in naar handelen Eneco

Daarnaast laat de OK een onderzoek instellen naar het beleid binnen Eneco met als doel om de interne verhoudingen te herstellen. Volgens de OK is de Wet op ondernemingsraden (WOR) met voeten getreden. Zowel bij het ontslag van oud-topman De Haas als bij de benoeming van zijn opvolger de heer Sondag, werd de COR buitenspel gezet. De COR ontving wel een adviesaanvraag over de benoeming van de nieuwe topman, maar kreeg niet de gelegenheid om met het advies (artikel 25, lid 1e WOR) nog invloed uit te oefenen op de beslissing. De OK stelde echter ook dat vorig jaar niet alleen het bestuur, maar ook de COR over de schreef ging door lokale politici rechtstreeks te benaderen en te beïnvloeden. De aandeelhouders en commissarissen zouden ondanks de gemaakte afspraken de problemen hebben laten escaleren.

Eneco wil relatie met COR herstellen

Wat de uitspraak betekent voor het privatiseringsproces en de verkoop van de aandelen in het energiebedrijf is onduidelijk. De OK zal binnenkort een nieuwe president-commissaris benoemen en bekendmaken wie de enquête naar het wanbeleid zullen houden. Eneco heeft verklaard mee te werken aan de beslissingen van de rechter en de relatie met de COR te willen herstellen.