OK gaat bemiddelen tussen gemeente Almelo en OR

24 december 2018 | Door redactie

De Ondernemingskamer (OK) gaat een bemiddelaar sturen naar de gemeente Almelo. De gemeente Almelo en haar ondernemingsraad (OR) zijn hier in de rechtbank te Amsterdam mee akkoord gegaan. De bemiddelaar moet de gemeente Almelo en de OR weer met elkaar in gesprek brengen.

De gemeente Almelo en de OR zijn tijdens een schorsing van de rechtszaak akkoord gegaan met bemiddeling door de OK. De gemeente Almelo en de OR gaan begin januari met de bemiddelaar om de tafel zitten. Komen ze er in drie weken niet uit, dan vraagt de OR de OK alsnog om een uitspraak.
De OR van de gemeente Almelo had beroep aangetekend bij de OK omdat de gemeente een besluit over reorganisatie wilde doorvoeren zonder ondersteunend advies van de OR. De OR miste onderbouwing van het besluit. Al eerder miste de OR onderbouwing van de adviesaanvraag. Bij de adviesaanvraag had de OR van de gemeente Almelo wel een formatieplan ontvangen, maar geen onderliggende inrichtingsplannen per afdeling.

OR kan bij OK in beroep bij afwijkend besluit

Volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR adviesrecht over een belangrijke wijziging in de organisatie. De bestuurder moet zijn voorgenomen besluit motiveren en inzicht geven in de gevolgen voor de werknemers. Nadat de OR advies heeft uitgebracht, moet de bestuurder de OR zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van zijn besluit. Als hij het advies van de OR (deels) in de wind slaat, moet hij uitleggen waarom. Bovendien moet hij de uitvoering van zijn besluit een maand opschorten. In deze maand kan de OR besluiten om in beroep te gaan bij de OK (artikel 26, lid 1 WOR).

Overleg OR en bestuurder is gediend bij goede relatie

Het overleg tussen OR en bestuurder is gediend bij een goede relatie. Als een bestuurder de OR onvoldoende informatie verstrekt om advies uit te brengen, kan de OR gebruikmaken van het informatierecht, op basis van artikel 31, lid 1 WOR. De OR kan de bedrijfscommissie bij een geschil (tool) vragen om bemiddeling, bijvoorbeeld als de bestuurder niet ingaat op verzoeken van de OR. Een uitspraak van de bedrijfscommissie is echter niet bindend. Ook kan het langer duren dan een maand, voordat de bedrijfscommissie een uitspraak doet. Als tussenkomst van de bedrijfscommissie geen soelaas biedt, kan het nodig zijn om naar de OK te stappen. Zo ver is het dus in de bovengenoemde zaak gekomen.

UPDATE 23 JANUARI 2019

Tijdens de behandeling van de zaak is afgesproken dat partijen eerst proberen er samen uit te komen. De gemeente is in gesprek met de ondernemingsraad. De Ondernemingskamer doet over vier weken uitspraak, tenzij de OR en de gemeente er voor die tijd alsnog samen uit komen.