Ondernemingskamer kan OR oproepen

19 mei 2017 | Door redactie

De Ondernemingskamer (OK) kan een ondernemingsraad oproepen als werknemers (mogelijk) belanghebbenden zijn in een zaak en het standpunt van de raad dus van belang is. Wat doet een OR in zo’n situatie om zich voor te bereiden?

De OR kan zelf naar de Ondernemingskamer (tool) stappen als het besluit van de bestuurder afwijkt van het advies (tool) van de raad. Maar de OK kan een OR ook oproepen om te verschijnen; de OR vertegenwoordigt tenslotte voor het werknemersbelang. Een OR doet er goed aan om een advocaat in de arm te nemen en een verweerschrift in te dienen. Belanghebbenden kunnen voorafgaand aan de zitting door tussenkomst van een advocaat een verweerschrift indienen, waarin zij hun standpunt uiteenzetten. Zo is het standpunt van de OR helder geformuleerd en vastgelegd.

Kosten externe deskundige zijn voor rekening bestuurder

Over de kosten van de advocaat hoeft de ondernemingsraad zich geen zorgen te maken. De OR mag een externe deskundige inzetten op basis van artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), zodat de raad zich optimaal kan voorbereiden op de zitting. De rekening is volgens artikel 22 van de WOR voor de bestuurder. De OR moet hem vooraf wel even op de hoogte stellen over het feit dat er een factuur zijn kant op komt.  

Dit speelde ook bij Akzo Nobel

De COR van AkzoNobel belandde in deze situatie en werd door de OK opgeroepen. De organisatie wees tot drie keer toe een overnamebod van de Amerikaanse organisatie PPG af. Aandeelhouder Elliot daagt AkzoNobel voor de Ondernemingskamer, omdat de organisatie niet serieus in gesprek zou zijn gegaan met PPG. De rechter heeft daarop de Centrale ondernemingsraad (COR) als mogelijke belanghebbende opgeroepen om te verschijnen en het standpunt van de raad uiteen te zetten. De COR heeft een verweerschrift ingediend en is van plan maandag bij de zitting te verschijnen. Eerder al werd bekend dat de Tweede Kamer een wettelijke regeling wil instellen om Nederlandse organisaties te beschermen tegen vijandige overnames.